Jezus wykorzystywał sytuacje dnia codziennego, by objaśniać ludziom sprawy wiary. Tak samo mogą czynić rodzice i wychowawcy. Warto sięgać po najbardziej powszednie, proste obrazy i przykłady, aby przekonać dzieci, że Bóg istnieje, kocha i troszczy się o nas, ale także – stawia bardzo konkretne nakazy i wymagania. Tego pomijać nam nie wolno. Niestety nagminną praktyką staje się unikanie trudnych tematów, co rodzi fatalne skutki w życiu duchowym dzieci i młodzieży. Przekaz wiary to nie tylko mówienie o tym, co łatwe do przyjęcia, ale także o tym, na co Bóg się nie zgadza, co rodzi jego sprzeciw i gniew. Bóg nie daje nam przyzwolenia na wchodzenie w kompromisy ze złem. Przekaz wiary musi uwzględniać tę prawdę.

Zapis homilii wygłoszonej przez ks. Sławomira Kostrzewę w Koblenz, 26 października 2019 r.

Youtube - RCTV