Ustawa jest świetna. Po uchwaleniu przez Sejm w dużej mierze przyczyni się do przyspieszenia postępowań przed sądami, do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości” – powiedział o projekcie prezydenckiej ustawy o sędziach pokoju, jej inicjator Paweł Kukiz. 

Ogromna większość spraw, które zalegają na wokandzie, to są sprawy rodzaju wykroczeń, czy drobnych przewinień. Drobnych przestępstw, które byłyby rozpatrywane przez sędziego wybranego - co jest bardzo istotne - bezpośrednio przez obywateli. Mamy więc spełnioną zasadę konstytucyjną obywatelskiej kontroli nad sądownictwem” – zachwalał projekt lider ugrupowania Kukiz ’15.

„Ustawa powinna oddziaływać przez dekady, to nie jest kwestia napisania jakiejś legislacji, która będzie działała przez jakąś najbliższą kadencję, dla interesu którejś z partii, tylko to jest ustawa, która będzie działała dla dobra wspólnoty. Dla dobra wszystkich obywateli. Przyczyni się również do dalszego wyedukowania obywateli w zakresie odpowiedzialności. Obywatel wybierając sędziego sam sobie wybiera ten, w niektórych sytuacjach, "bat". Więc musi się dobrze zastanowić przed wyborem sędziego” – przekonywał Kukiz.

 

ren/niezalezna.pl