Ksiądz Jerzy Popiełuszko zginął śmiercią męczeńską 19 października 1984 roku. Prezentujemy ostatnie kazanie, jakie wygłosił ten wielki polski kapłan i błogosławiony.

Tylko ten może zwyciężać zło, kto sam jest bogaty w dobro. Trzeba dzisiaj bardzo dużo mówić o godności człowieka, aby zrozumieć, że człowiek przerasta wszystko co może być na świecie, prócz Boga.

"Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno."