04.08.20, 11:35Fot. via Wikipedia, CC 0

Oto, jak masoneria chce zniszczyć katolicyzm. To trwa od wieków!!!

Według księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego masoneria od wieków infiltruje Kościół katolicki by kontrolować poczynania Kościoła, za pośrednictwem swojej tajnej agentury, i doprowadzić do zniszczenia katolicyzmu. Krok po kroku agenci masonerii wzajemnie się wspierają, by awansować w hierarchii kościelnej i przejmować władze w strukturze kleru. By od środka systematycznie doprowadzać Kościół do upadku.

W 1903 roku tylko sprzeciw (w imieniu cesarza Franciszka Józefa I) zgłoszony przez polskiego kardynała Jana Puzynę z Krakowa, po śmierci Leona XIII, nie dopuścił do wyboru na papieża kardynała Mariano Rampolla del Tindaro, który był członkiem lucyferycznego zakonu Ordo Templi Orientis.

Masoneria systematycznie wprowadza do debaty w Kościele takie masońskie idee jak: istnienie wielu punktów widzenia w Kościele, tworzenie uniwersalnej etyki, podkreślanie sprzeczności między doktryną a praktyką, głoszenie, że niektóre praktyki religijne są sprzeczne z postępem, ograniczenie religii do działalności socjalnej, wycofanie religii z polityki, dostosowanie nauczania religijnego do nowoczesności, zapraszanie dzieci i młodzieży do tworzenia norm etycznych, rezygnacja z nauczania norm etycznych, wspieranie modernizmu w Kościele, kreowanie na autorytety modernistów, promowanie modernistycznej teologii.

Celem masonerii jest przejęcie pozycji lidera debaty teologicznej w Kościele. Masoneria kupuje sobie poparcie niektórych duchownych wspierając ich awanse i kariery, zapewniając publikacje ich książek i artykułów, przemilczając skandale z ich udziałem, atakując przeciwników swoich konfidentów.

Masoneria w Kościele: szerzy kłamstwa o tym, że katolicy przywiązani do tradycji Kościoła to margines, prowokuje konflikty, podporządkowuje swojemu przesłaniu sztukę religijną, atakuje Kościół za pomocą mediów, szerząc bezpodstawne pomówienia. Szkodliwa działalność masonerii sprawia, że zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego nie można być równocześnie katolikiem i masonem.

Masoneria ujawniła się w XVIII wieku w Anglii. Twórcą „Konstytucji dla wolnomularzy” był protestancki pastor James Anderson. Nie dziwi więc, że masoneria zawsze nienawidziła Kościoła katolickiego i dążyła do jego zniszczenia.

Masoneria aspirowała od swego początku do stworzenia globalnej religii. Masońskim bogiem miał być Wielki Budowniczy czyli Wielki Architekt Wszechświata. Istota, którą każdy może definiować jak chce, utożsamiana z przyrodą i natura, będąca tym jak wyobrażają ją sobie ludzie – jest to odrodzenie pogańskich koncepcji tego czym jest bóstwo. Według masonów Jezus był tylko wybitnym człowiekiem, a Biblia jest jedną z wielu świętych ksiąg. Dla masonów masoneria jest droga samo-zbawienia poprzez samodoskonalenie w loży.

Wolnomularstwo w swoich wierzeniach odwołuje się do żydowskiej Kabały, głosi, że wiara nie może być ważniejsza od ideałów masonerii (co podobne jest do stanowiska wielu polityków uznających, że kompromis aborcyjny ważniejszy jest od wiary). Masoneria obecna jest prawie we wszystkich krajach na świecie.

Celem masonerii jest stworzenie jednej światowej religii, globalizacja, doprowadzenie do tego by społeczeństwo w imię tolerancji zgodziło się na aborcje, konkubinaty, homoseksualizm, ograniczenie prokreacji i depopulacje.

Według byłego masona Serge'a Abad'a-Gallardo masoneria to religia (choć sami masoni to negują). Masoneria stawia na równi Lucyfera i Boga, uważając, że są istoty te przejawami tej samej rzeczywistości. Dla masonów Lucyfer jest dobrym bogiem, który walczy z złym bóstwem Adonaj.

Od XIX wieku w lożach Wielkiego Wschodu nie ma oficjalnie przymusu wiary w istotę boską, i masoneria tego rytu jest uważana za ateistyczną. Jednak nie można być tego pewnym bo masoneria nawet w swoich wypowiedziach dla profanów (czyli nie masonów) przedstawia wyjaśnienia co do swojej symboliki odmienne od tych jakie poznają w tajemnicy sami masoni.

Jest kilka rytów masonerii. Ryt szkocki odwołujący się do egipskiego okultyzmu, greckiego pitagoreizmu, islamskiej alchemii, żydowskiej kabały, gnozy i herezji templariuszy. Ryt Francuski choć laicki odwołuje się do żydowskiej symboliki biblijnej i alchemii. Ryt szkocki rektyfikowany to tradycja wschodniego chrześcijaństwa w interpretacji masońskiej, uzupełniona przez ezoteryzm i okultyzm. Rytm emulacji przekazywany jest tylko ustnie. Ryt Memphis-Misraim odwołujący się do okultyzmu i alchemii oparty jest na doktrynie Alessandra di Cagliostro.

Więcej o szkodliwej działalności masonerii można przeczytać w wydanej nakładem wydawnictwa Monumen (wydawcy miesięcznika „Egzorcysta”) pracy „Masoneria. Religia lucyferyczna”.

Jan Bodakowski

Komentarze

Jan Radziszewski2020.08.5 1:50
Wiara Ateizm jest tym super tj. genialnym kłamstwem, błędem, rewolucją – buntem przeciwko Bogu rodzi, bowiem Pychę, nieposłuszeństwo Bogu i wszelkie zło, pod wpływem Węża, Kłamcy (J. 8,44) ojca pychy - Lucyfera. - Kłamstwo Pychy, wielkości bez Boga i wbrew Bogu, jest zrodzone w Lucyferze (Iz. 14,12-14), a w innych potępionych pod wpływem Lucyfera, tj. bezpośrednio pochodzi od „Węża” (Rdz. 3,1 nn.) „słowa kłamstwa” I władzy zła, z samych najwyższych szczytów władzy piekła – JAH-BUL-ON a, Smoka, Arymana, Węża: Tzn. Ateizm jest złą wiarą tj. religią wierzących w „boga demona, diabła Lucyfera” który taką wiarę przeklętą Ateizm zrodził jako pierwszy w sobie samym, sam się okłamał, otumanił, nazywanego przez Illuminati - dla podkreślenie jego nadzwyczajnej roli w świecie: „Wielki Budowniczy Murarz Świata” (bez Boga) Wyznając przy tym, przewrotną zasadę życia przyszłych potępieńców: - Mierniczy cię wzbogaci. - W co Wąż ich wzbogaci? W tzw. dobra nietrwałe, ulotne, przemijające, które i tak utracą na zawsze. Kto więc „Pychę” podobnie jak starodawny Wąż, ojciec pychy, zamiast „Pokory” i wypływającej z niej Posłuszeństwa, Bojaźni i Mądrości Bożej uczynił źródłem swej tzw. „Gnosis” „Wiedzy Poznania Nauki Sztuki”, zawsze jego postępowanie będzie przeciwne „Duchowi św. – Miłości Mądrości i Prawdy”. + Ponieważ zbuntowani Żydzi przeciwko Jezusowi Chrystusowi, i późniejsi Mędrcy Gnozy Talmudyści - Illuminati zbuntowali się wzorując się na Lucyferze i jego towarzyszach, przeciwko Dziedzicowi Izraela, zostali oświeceni, - nie światłem Ducha Miłości Mądrości i Prawdy. - A złym światłem lucyferycznym - Szatańskim. Dlaczego? Ponieważ z tej nacji Raabe nauczyciele, stając się wrogami Jezusa Chrystusa Króla Nieba i Ziemi „Słowa Wcielonego” z zazdrości znienawidzili, obrazili się, na Jednorodzonego Syna, Pierworodnego Adonai, Boga „Ja Jestem” bez powodu. +D (J.15,25) Dlatego też zostali, oszukani - Iluminowani kłamstwem pod wpływem sprawowanej władzy jaką miał nad nimi, z powodu podobnej nienawiści jaką żywili do Jednorodzonego Syna, - pierworodny Węża Smoka (Ap. 12,3 nn.) Bestia z morza (Ap 13,1 nn.) Belzebub, z powodu nie nawracania się, trwania w grzechu. + Należy się jednak bardzo dziwić, jak człowiek wykształcony, zarazem przebiegle inteligentny, który innych oszukiwał, kłamał, itp. tj. szerząc grzech, stosując jak Illuminati, określają swoją uprawianą demoniczną sztukę, słowem „CRAFT” tj. „kunszt, chytrość, przebiegłość” wobec innych ludzi. Jak - może nie domyślać się, że podobnie również i wobec nich, niego - Iluminata, Mędrca, Mistrza - Raabe, jest podobna manipulacja czyniona, przez uwielbianych z powodu pomocy w realizacji ich planów, Idoli, demonów zła i nienawiści. Podobnie - oszukujących ich, jego w życiu tu na ziemi, podobna w swych metodach sztuka; szatański, demoniczny, wyższy niż on sam z głupoty sprzeciwiając się Bogu, stosował w świecie, bardziej diabelski „kunszt, chytrość, przebiegłość”, demoniczny, szatański, diabelski w swej sztuce - „CRAFT”.
Jan Radziszewski2020.08.5 1:45
Wielki Nadzorca Illuminati Komandor Iluminat mason 33 stopnia rytu szkockiego, generał armii amerykańskiej i założyciel Ku-Klux-Klan –u żyd Albert Pike w swoim programowym dokumencie: „Instrukcje, jakie dla 23 „Wysokich Rad” wyd. 1889 r. które zostały napisane dla najbardziej wtajemniczonych, w jej ukryte przed profanami tajemnice. O jakich ukrytych przed profanami tajemnicach, naucza wybrańców tego świata, w swej tajnej Instrukcji? + Głosi bowiem w tym programowym dokumencie wybrańcom zła – Iluminatom, Oświeconym, tj. Przebudzonym jakoby do nowego życia tak: „Tłumom musimy powiedzieć: Czcimy jednego Boga, lecz Boga naszego adorujemy bez zabobonu. + Wam jednak, suwerennym wielkim instruktorom generalnym, mówimy to, co macie powtarzać braciom 32-go, 31-go i 30-go stopnia Religia wolnomularska, powinna być przez nas wszystkich, którzy jesteśmy (wybrani) wtajemniczonymi najwyższych stopni, utrzymana w całej czystości swej doktryny lucyferycznej.” Uzasadnia te wiarę w Diabła w słowach; „Gdyby Lucyfer nie był bogiem, czy Adonai (Bóg prawowiernych żydów i chrześcijan) - którego czyny dowodzą okrucieństw, perfidii i nienawiści do człowieka, barbarzyństwa i odrazy do wiedzy, czy Adonai i Jego kapłani szerzyliby o nim oszczerstwa? Tak! Lucyfer jest bogiem. Na nieszczęście, również Adonai jest Bogiem! Na mocy odwiecznego prawa, zgodnie z którym nie ma światła bez cienia, piękna bez brzydoty, bieli bez czerni! - Absolut może istnieć tylko pod postacią dwóch bóstw! „ Czystą i prawdziwą religią filozoficzną jest wiara w Lucyfera. – który jest równy Adonajowi. Ale /Aryman JAH-BUL-ON/ Lucyfer, Bóg światła i dobra – walczy dla ludzkości przeciwko Adonajowi – bogu ciemności. (8. /) Należy tu jednak podkreślić, że Illuminati i Masoneria, Sataniści, ect., Uważają diabła - Lucyfera jako tzw. dobrego boga, przekręcając znaczenia. Bo przecież Bóg Adonai, Jehovah – Bóg żydowski, dla nich jest złym Bogiem. Dlaczego tak uważają ? Ponieważ stawia Zakazy, ogranicza wolność ludzi, do czynienia zła. Tzn. wg życia wg własnych tj. swoich zasad pojmowania dobra i zła, tzn. „Róbta, co chceta” jak głosi młodzieży i innym grzeszącym, jeden Iluminatów ciemności. Tj. ogranicza prawo do grzechu! + Dobro wg nich = Masoneria, która zwarła się w śmiertelnym uścisku ze złem, którym wg nich = Kościół Katolicki. Tzn. - Światło ze styksową ciemnością. Ormuzd z Arymanem.
Jan Radziszewski2020.08.5 1:38
frondowe cenzory bliski wasz koniec myślicie, że Iluminaci Talmudu was pobłogosławią i przymnożą bogactw !! - Niedoczekanie wasze znacie historię zdrady Judasza z Iszkariotu co myślicie, że żyłby gdyby się nie powiesił zacyt Dużo pieniędzy - Ależ Nie dużo obiecać co potem ależ śmierć wtedy będzie milczał! Jeśli zabijemy Nazareńczyka choć jest Sprawiedliwy - to możemy zabić Judasza grzesznika" "Otóż on byłby pierwszą ofiarą z Apostołów " dlaczego bo On ujawniłby ich Przewrotność całemu ludowi tj żydom!! nie mogliby twierdzić że Jezus NIE ZMARTWYCHWSTAŁ !! Diabeł nigdy nie ujawnia gdzie prowadzi swoje narzędzia. I tak samo jest z Iluminatami z ILLUMINATI - oni zawczasu przygotowali dla was głupich duraków z Fronda.pl wysługujących się im sztylet tajnego mordu który zaraz zrealizują redaktorom cenzory poprawności jednym słowem frondowe głupki zostaną uśmiercone tj te. chcące służyć dwom Panom Bogu i Mamonie zdrady tj Lucyferowi /iz 14,12-15 Sura 113,1) + Czy nie głosi św. Paweł Apostoł narodów; „ I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. - Ale skończą według swoich uczynków.” (2 Kor. 11,14-15 macie wątpliwości że was zamordują głupie redaktory z Fronda żydy Iluminaci z Illuminati "My swoich braci będziemy tak tracili że nikt się nie domyśli po za samymi braćmi " i to się stanie z wami - bo przeszkadzacie ujawniać ich perfidne plany wb naszego narodu
mmoma2020.08.4 23:25
tylko katolicyzm w podziemiu będzie normalny...i każda inna wiara...człowiek młody ma dużo błędów poznawczych dlatego wierzy mocniej...później mądrzeje i na starość znowu mózg ma błędy poznawcze więc biega do kościoła
Jan Radziszewski2020.08.4 17:31
Należy dodać, że ta zła doktryna Talmudu zmienia się, także ewoluuje, przekształca swą naturę i tak francuski judaista, Rabi uważa, że obecnym Mesjaszem - jest sam Izrael-naród żydowski, który jest wybawicielem całego świata. - Ale podkreślmy; - Przez to wybawienie świata, rozumie tylko Rządy żydowskie, nad całym światem tj. władzę nad ziemią, tym Wielkim Babilonem, tj. - bogactwami, dobrami, mamoną całej ziemi. + Należy tu podkreślić, że podobnie jak saduceuszy którzy w życie wieczne po śmierci nie wierzyli, - życie pozagrobowe Talmudystów nie interesuje. Dlaczego tak jest? Bo wszelkie błogosławieństwa Boga, odnoszą się wg nich tylko do doczesności - czasu istnienia tego świata. + Stąd w świadomości wyznawców tej Gnozy Judaizmu, - Izrael jest przeznaczony jest przez Boga, do rządzenia światem. Potwierdza takie rozumienie Sandauer, prof. Uniwersytetu Warszawskiego mówiąc, że „Żydzi to głowa, Polacy to ręce i nogi”. Ręce i nogi służą do pracy, a głowa do myślenia. Zatem „Żydzi są do rządzenia, a Polacy do pracy” - Czy nie mówi Pan „Prawdziwa mądrość, tj. ta która przyniesie ci nagrodę, będzie mądrość, która skieruje ciebie do Ojca Niebieskiego. Bóg Pragnie, abyś kierował się, w swej pracy Miłością do Boga , wówczas twoja praca przyniesie obfity plon. Człowiek, kochający Boga i bliźniego otrzyma łaskę dobrych rządów. + Człowiek który stawia swój tytuł i mądrość przed Bogiem - staje się najemnikiem szatana. /Jego przeklętym kłamcą, wyrobnikiem/ Cokolwiek czyni, przynosi szkodę dla jego duszy, i częstokroć wyrządza krzywdę bliźniemu”. 2. / Gdy człowiek oddala się od Stwórcy, a w tym czasie cokolwiek utworzy, staje się złe jak i złą staje się jego natura, bo zawsze złem, jest dobrowolne oddalenie się od swojego Stwórcy. Czy Talmudysta walczący z Panem Bogiem, wywyższający się ponad inne narody, może rządzić i prawdziwie czynić dobro, kierować ludźmi dla tzw. dobra społecznego? Odpowiedź jest tylko jedna: NIE! NIE może być on przewodnikiem dla innych ludzi, w drodze do zbawienia wiecznego, w drodze do NIEBA, bo zamiast do szczęścia wiecznego, sprowadzi na nich nieszczęście wieczne tj. Grozę, Horror piekła! Teza wiec prof. Sandauer podobnie, jw. jest z gruntu fałszywa, w sposób istotny fałszywa, błędna. Żyd, więc nie może kierować Polakami!!! Ciążące z powodu Bogobójstwa w Jerozolimie, kara Boża /J. 19, 15 ect.), Przekleństwo, nad tym narodem, nad tą nacją narodową, sprowadza również tj. także, podobne przekleństwa, kary na narody, którymi oni kierują, rządzą! +++ Stąd jako owoc wstępowania Elity Polskiej w I RP są Rozbiory Polski !!! Ale co z tego, że mają owe stałe dochody, zyski, profity, korzyści - jeżeli sprzedali się, przehandlowali się, władcy ciemności, cezarowi piekła za marne fenigi, centy
Jan Radziszewski2020.08.4 16:50
Za nie dalej jak 3 lata i 2 mc-e ani żydów ani ich prozelitów tj judaszy Chrześcijańskich tzw braci masonów na tym świecie już nie uświadczysz bo zabrani przez tzw anioły cezara żydów (diabłami biesami zwane ) zwany Czerwonym Smokiem /Ap 12,3 Nn) do PIEKŁA już Na zawsze . ale mogą tam również dobrze wcześniej trafić + Ot - za niedługo a nawet może i w tym roku Prześwietlenie sumień tj Sąd Ducha św ++"Niektórzy poczują tak wielkie obrzydzenie i doznają takiego wstrząsu, gdy ich grzechy zostaną im ukazane, że umrą zanim wykorzystają okazję prośby o przebaczenie. - a piekło czeka i gore! + Bowiem Każdy zobaczy stan swej duszy przed Bogiem – co dobrego i co złego uczynił w swym życiu ++ stąd pytanie +++ a gdzie mogą jedynie trafić mordercy i prześladowcy KK - tylko mogą do PIEKŁA + bowiem wieczne są tylko NIEBO i PIEKŁO (nie czyściec ) powstałe tj stworzone dla Lucyfera i jego zwolenników w tym potępionych ludzi
Andrzej W.2020.08.4 15:54
Nie ma chyba bardziej płochliwego stworzenia niż polski katolik. Obecnie boi się WOSP, LGBT, Gender, związków partnerskich, Konwencji stambulskiej, Masonerii, logicznego myślenia, wolnych sądów, niezależnych mediów, satanistów, muzyki rockowej, prezerwatyw i wolności słowa. Ale od 1000 lat daje się kroić wilkom w owczej skórze.
Jan Radziszewski2020.08.4 16:42
chcesz do PIEKŁA wolna droga jak to się mówi spierd
Marian2020.08.4 20:26
Dokładnie. Strachliwy ten polski, pisowski katolik.
kolid2020.08.4 23:48
" Marian..."Piszesz sam do siebie..., zmieniając nick!
KAMA2020.08.4 23:46
"Andrzeju W."..!.... WIDAĆ, ŻE BYLE CO JESZ I BYLE PISZESZ!...! DALEJ SIĘ POCIESZAJ... ! PISZ TAK SOBIE, PISZ DO WOLI, ....POMIMO ŻE SAM W TO NIE WIERZYSZ! ...NO, JAK TAM? ULŻYŁO CI TROCHĘ...?
Apel2020.08.4 15:20
Pan Jezus obiecał, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Walka jednak trwa.
Darek2020.08.4 18:20
Oj Pan Jezus to obiecywał sporo, na przykład że wróci na Ziemię jeszcze za życia niektórych z jego 12 apostołów i ze nastąpi wówczas koniec świata. Jak wiemy wszyscy pomarli, Jezus nie wrócił i żaden koniec świata nie nastąpił więc po co ktoś miałby wierzyć w pozostałe obietnice skoro wszystkie dotychczasowe okazały się zwykłym łgarstwem?
Jagoda2020.08.5 0:10
Darek ! KŁAMIESZ! ....POKAŻ , GDZIE MASZ TO NAPISANE W BIBLII...RADZĘ CZYTAĆ DOKŁADNIEJ...!.... PAN JEZUS WŁAŚNIE ŻE WRÓCIŁ WTEDY ! ...NIE WIESZ , ŻE 3-go DNIA p. JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ, PO UKRZYŻOWANIU PRZEZ ŻYDÓW!? WIĘC WRÓCIŁ DO ŻYWYCH ! ...Wystarczy znać i umieć Modlitwę ...."Wierzę W Boga Ojca" To jest nasze Wyznanie Wiary ! ... Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego.....(...)...wstąpił na Niebiosa, siedzi po Prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, ...stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych... itd! ...itd...! Więc dopiero Pan Jezus przyjdzie na koniec świata! Wtedy nie mówił daty....! Datę zna tylko Bóg, nie my! Więc nie pisz bzdur!
religia kato2020.08.4 14:39
to pomieszane wierzenia i mity religii tamtych czasów. wystarczy poczytac ] ALE CO TAM!!! ŁATWIEJ WIEDZA OD PANA I PLEBANA czerpac ;] prawda?? ;]
pop2020.08.4 14:51
Lepiej z kabały i talmudu, jak ty, a potem siedzi taki na balkonie i trzyma się za ja.. .
Jan Radziszewski2020.08.4 17:16
a zastanawiałeś się nad wiecznością kar PIEKILNYCH w PIEKLE cezara żydów /J 19,15)
Anonim2020.08.4 12:41
religią masonerii to szatan, skoro tak jest, to gdzie to 'masońskie oświecenie' ....? masoneria to fałsz i podstęp i dyskretna podmiana Jezusa Chrystusa na Lucyfera, i tego nie ukrywają sami masoni, ich panem jest Lucyfer! To zniszczenie świata na złość Stwórcy, zagłada ludzkości.
Nesse2020.08.4 12:32
"Masoneria systematycznie wprowadza do debaty w Kościele takie masońskie idee jak: istnienie wielu punktów widzenia w Kościele, tworzenie uniwersalnej etyki, podkreślanie sprzeczności między doktryną a praktyką, głoszenie, że niektóre praktyki religijne są sprzeczne z postępem, ograniczenie religii do działalności socjalnej, wycofanie religii z polityki, dostosowanie nauczania religijnego do nowoczesności, zapraszanie dzieci i młodzieży do tworzenia norm etycznych, rezygnacja z nauczania norm etycznych, wspieranie modernizmu w Kościele, kreowanie na autorytety modernistów, promowanie modernistycznej teologii". Przepraszam bardzo, a czy to coś złego? xP Nie no na serio, jeżeli chce się oddzielić politykę od religii, albo dać dzieciom głos, lub ola boga pozwolić na postęp, to już musi być to dzieło Lucyfera. Naprawdę bawi mnie zaściankowe myślenie autora, a z drugiej strony współczuję mu ograniczenia umysłowego.
łoł2020.08.4 12:41
Dać dzieciom głos w tworzeniu prawa ? To tak samo, jak dać małpie brzytwę, masoński przygłupie.
Nesse2020.08.4 12:59
Wydaje mi się, że raczej chodzi o dialog, żeby dzieci po prostu rozmawiały o tym jak pojmują normy etyczne, a więc co w tym złego? :)
Ewa2020.08.4 13:18
Normy etyczne, przykazania Boże się wpaja, a nie dyskutuje. Wy też nie dyskutujecie norm masońskich, tylko wam je wtłaczają i egzekwują, a jak się któremu coś odwidzi, to zmienia nazwisko, często fizjonomię albo płeć i do końca żywota musi się bać, by go "bracia w Lucyferze" nie skrócili o łeb.
gosc2020.08.4 12:30
Kościół a masoneria cz. I/IV ........ youtube.com/results?search_query=Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+a+masoneria+
Nesse2020.08.4 12:25
Gdyby autor tekstu wykazał chociaż odrobinę wysiłku i sięgnął do żetelnych książek opisujących historię masonerii, a nie opierał się jedynie na teoriach spiskowych i zapewne żenujących, wyssanych z palca frondowych paszkwilach to by wiedział, że księża katoliccy równie chętnie wstępowali do lóż masońskich. Przede wszystkim masoneria ma swoje korzenie wśród budowniczych gotyckich katedr, więc już przez samo to była ściśle związana z chrześcijaństwem. Ideały, którymi się kierowała, było oświecenie umysłowe i próby rozszerzania go na świecie, aby ten stawał się lepszym miejscem. W jej szeregach byli zarówno uczeni, filozofowie, politycy i duchowni, którzy nie mieli zamkniętych umysłów. Wszyscy oni mogli coś zmienić w strukturach świata dogmatycznej stagnacji, gdzie nadal królowały zabobony i błędne przekonania.
pat2020.08.4 12:47
Masoneria i wiedza ? A od kiedy to kabała egipska czy żydowska jest zdrową wiedzą, a to jest podstawa masońskiej "potęgi", plus rytuały, mordy i gwałty nawet na niemowlakach. Ty, masoński przygłupie nie imputuj bzdur na temat satanistycznego tworu masońskiego, że on ma coś wspólnego z wiedzą, chyba, że chodzi ci o okultyzm, czyli wiedzę szatańską.
Nesse2020.08.4 13:12
Ewidentnie swoją wiedzę o masonerii czerpiesz z frondy, ewentualnie z jakichś stron o teoriach spiskowych, dlatego nie obużają mnie słowa ignoranta ;) Polecam sięgnąć po lektury, które są rzetelniejsze niż internet, choćby polskich autorów takich jak Norbert Wójtowicz albo Ludwik Hass.
pat2020.08.4 13:27
Gdyby masoneria nie kryła i nie uzgadniała swoich działań i celów w podziemiach, bunkrach, nie spotykała się w miejscach odosobnionych, nie odprawiała satanistycznych rytuałów z gwałtami na dzieciach i mordami włącznie, można byłoby mieć jakieś wątpliwości co do jej charakteru. Na szczęście paru masonów zdradziło to piekielne gniazdo i sprawa się rypła.
Nesse2020.08.4 14:12
Masoneria opiera się na tych samych tradycjach co strzechy budowlane w czasach wielkich katedr. Ich cechy również funkcjonowały poza resztą, aby nikt z niewtajemniczonych nie miał dostępu do tajemnicy. Z jednej strony wynikało to z pragmatyzmu, ale miało też swoje mistyczne i wzniosłe znaczenie. Nie wymagałabym więc od masonerii, żeby teraz wprowadzała w swoje struktury każdego profana z ulicy, bo on chce wszystko wiedzieć i mieć podane na tacy. Jak widać nie każdy potrafi zrozumieć tą organizację, jej idee oraz historie. Szkoda tylko, że opieracie się na zlepku stereotypów, które zostały chyba połączone na wyobrażeniach o satanistach, illuminatach i legendach, które tworzyły się przed każdym pogromem żydowskim. Nie wiem skąd bierzesz te wszystkie informacje, ale są błędne.
łoł2020.08.4 14:48
Tyś taki znawca masonerii, jak ślepy kolorów. Albo ją znasz, ale stosujesz zasadę "mądry żyd to zakonspirowany żyd".
Jan Radziszewski2020.08.4 17:07
przewrotny żydzie parchem zwany ot doświadczenia min Bronisława Gieremka z Santuarium Lucyferycznego pod Brukselą tuż przed jego tragiczną śmiercią ++ Nagle nastąpił oślepiający błysk, potworny nie do wytrzymania huk. Na ich oczach te piękne rzekomo szczęśliwe duchy braci zmarłych zaczęły przemieniać się w straszliwe potwory, których rozum ludzki nie jest w stanie sobie wyobrazić. Nieznany ogień i zapach nie do wytrzymania. Potworny wygląd demonów tak przeraził masonów, że byli jak kamienne trupy. Kiedy znikły złe duchy nastąpiła nieznana ciemność i w tej ciemności ujawniła się wizja piekła. W tej wizji zobaczyli straszny wieczny los w mękach, prawdziwych zmarłych braci masonów, których wcześniej przedstawiały złe duchy jako szczęśliwych synów światłości przebywających rzekomo w krainie szczęśliwości. Przed ich oczami przesuwały się następne wizje różnych czasów. Trudno sobie wyobrazić przerażenie masonów. Runął cały ich system pychy i pewność panowania. Jeszcze przed tą wizją obiecywano im i zapewniano ich o milionach lat szczęśliwego życia w przyszłym ziemskim raju. A tu widzą niewyobrażalne cierpienia i męki znanych powszechnie w XX wieku i wcześniejszych wiekach filozofów, naukowców, finansistów, polityków, sędziów, rzekomych uczonych, nawet noblistów, judaszowych zdrajców itp. Wizja zakończyła się na poziomie piekielnego „hoiIyvod”. Z tego właśnie poziomu nieznany ogień ogarnął trzech masonów w tym, także głównego maga. Gdy ten ogień zbliża! się do masona z Polski chwyciłem go za rękę i zacząłem się modlić w myślach o jego uratowanie. Ale on był już cały czas nieprzytomny. Stracił przytomność na początku w czasie przemiany złych duchów. Jak się później okazało on nie doświadczył własnymi zmysłami wizji piekła. Po wizji, ogień nie cofnął się lecz już do końca palił tych trzech masonów. Ich przeraźliwe krzyki były jeszcze większe niż tych dwóch satanistów, których pochłonął podobny ogień / szczegółowo to opisałem w swym świadectwie/. Jak pisze Św. Paweł: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w sercu człowieka nie wstąpiło co Bóg przygotował tym co go miłują, to jest dla tych co przebywają w szczęśliwości Nieba. Odwrotnie jest w stosunku do tych co go nie miłują i świadomie odrzucają Jego Miłość i Jego Objawienie, to jest tych co przebywają w piekle. Dlatego mój rozum, ani słowa nie są w stanie opisać potworności cierpień w piekle i to, że jest to wieczny los
Anonim2020.08.4 21:36
Masoni o sobie napiszą prawdę? Przecież autorzy byli masonami.
Polak2020.08.4 12:18
Sekta katolicka w coraz większym strachu, konkurencja ma lepszy towar, klienci odchodzą, coraz mniej naiwnych owieczek do strzyżenia...
pepper2020.08.4 12:53
Tyś polak, jak ja - eskimos. Ale nie o tym chciałem, tylko o tym, że "bramy piekielne go nie przemogą" - a kto do otchłani idzie, trudno, sam tak chce, z łajdakiem nikt w niebie nie chciałby przecież wiecznie się męczyć.
Jan Radziszewski2020.08.4 17:15
żydowski parchu waszej władzy w świecie tylko 3 lata i 2m -ce a potem wielka radocha w PIEKLE waszego żydowskiego cezara , gdzie już są tacy wielcy żydzi jak Karol Darwin Karol Marks F Engels Wł Ilicz Lenin Beria Dzierżyński Kaganowicz i Adolf Hitler i Jude Stalin obaj bracia masoni B'nai B'ritch
Jan Radziszewski2020.08.4 17:23
nawet kard mogą wpaść do Piekła przykład ot niedziela, 24 maja 2020 [ Kardynał Nycz] Jest całkowicie opanowany przez szatana. Nie ma dla niego ratunku Niedziela, 24 maj 22.25 - Tak dziecko, kardynał Nycz jest szczególnym wrogiem Chrystusa, Kościoła w Polsce. Szczególnie nienawidzi Mojej Matki co mogłeś zobaczyć po profanacji obrazu na Jasnej Górze, jak jego oczy błyszczały diabelską radością. Jest całkowicie opanowany przez szatana. Nie ma dla niego ratunku. Opublikuj. - Dobrze Panie Jezu. Dziękuję. Chwała Tobie Chryste. Otrzymał Cyprian Polak
Na szczęście były katolik2020.08.4 11:56
Takie bzdury to tylko katolik może napisać, swoją nienawiścia do innych kultur, poglądów, i wartości kościół katolicki sam siebie zniszczy, oby to nastąpiło jak najszybciej
wania2020.08.4 12:12
wot, potęga argumentów.
Jan Radziszewski2020.08.4 17:21
a wiesz jak Judasz rozpoczął swą drogę do PIEKŁA od zdrady Pana I Boga Dziedzica Izraela ą tak samo ty już na niej jesteś może nawet już nad przepaścią piekielną tylko wychylić się już nieuchronnie spadasz wprost do bram Piekielnych
Były katol2020.08.4 18:40
Radziszewski ale przygłup z ciebie
Nigdy Tęcza w PL2020.08.4 11:45
Masoni i żydokomuna
bez propagandy2020.08.4 11:45
Fakt i jej się nie uda.