10.09.19, 10:00

Pan darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 6, 12-19)

Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga.

Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.

Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.

A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

 


Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan (Kol 2, 6-15)

Jak przejęliście naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, tak dalej w Nim postępujcie: zapuśćcie w Nim korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności.

Baczcie, aby ktoś was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą wierutnym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała, a zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy. I w Nim też otrzymaliście obrzezanie, nie z ręki ludzkiej, lecz Chrystusowe obrzezanie, polegające na zupełnym wyzbyciu się grzesznego ciała, jako razem z Nim pogrzebani w chrzcie, w którym też razem zostaliście wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga, który Go wskrzesił.

I was, umarłych na skutek występków i „nieobrzezania” waszego grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża. Dzięki Niemu po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz jawnie wystawił je na pokaz, powiódłszy je w triumfalnym pochodzie.

Komentarze

andrzejhahn32019.09.10 17:29
ot ciemna i zacofana poganska sekta katolicka
H.K.2019.09.11 0:21
A pocałuj tę ciemnotę w d....ę ! OK? Lubisz to !?
Mikołaj 2019.09.10 12:17
Cyt: " Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, przygniatający nas nakazami." .Gdy zrozumiecie co to zdanie znaczy, będziecie mogli powiedzieć ,że się obudziliście . Te nakazy to nie są wymogi prawa Mojżeszowego , jak was nauczają ! .
Onegdaj2019.09.10 10:18
A teraz czarni w jego imieniu sprzedają nam wyimaginowane lekarstwo na zmyśloną chorobę. BIZNES SIĘ KRECI ;)
APo2019.09.10 10:21
Oto komunistyczne mrzonki. Wydaje się im że Lenin wciąż żywy.
Onegdaj2019.09.10 10:26
Tak jest, każdy kto się z wami nie zgadza to od razu komuch. Zmieńcie narracje bo stajecie się nudni.