Guillermo Marco był rzecznikiem obecnego papieża, gdy ten jako kard. Bergoglio był jeszcze arcybiskupem Buenos Aires. Marco zapewnił, że papież jest „konserwatywnym mężczyzną” i nie chce zmienić nauki Kościoła. Chce jedynie nowego podejścia do różnych problemów.

Marco udzielił wywiadu watykańskiej gazecie „Osservatore Romano”.

Były rzecznik Ojca Świętego podkreślił, że papież kładzie duży nacisk na wartości miłosierdzia. Odniesienie do miłosierdzia umieścił nawet w swoim biskupim i papieskim herbie, gdzie pojawiły się łacińskie słowa: miserando atque eligendo.

pac/katholisch.de