08.06.20, 09:40Fot. Piotr Rymuza via Wikipedia, CC 3.0

Pielgrzymki w dobie pandemii. GIS wydał wytyczne

Możliwość uczestnictwa w pielgrzymce tylko zdrowych osób, obowiązek zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia sanitarno-higienicznego oraz konieczność podporządkowania się instrukcjom i zaleceniom stacji sanitarno-epidemiologicznej – to niektóre z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 5 czerwca 2020 r. dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce. Przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek bp Krzysztof Zadarko zaleca daleko idącą roztropność i ostrożność w podejmowaniu decyzji o zwiększeniu liczby pielgrzymów.

Jak czytamy w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów pielgrzymek podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce, podstawowym celem wprowadzanych procedur jest zapewnienie bezpieczeństwa pątników i wszystkich osób postronnych na szlaku pielgrzymki oraz utrzymanie sprawnej logistyki przemieszczania się pątników z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Odnosząc się do wskazań GIS, bp Krzysztof Zadarko podkreślił, jak ważna jest roztropność i ostrożność w podejmowaniu decyzji o zwiększeniu liczby pielgrzymów. „Organizatorzy pielgrzymek powinni przeszkolić pielgrzymów w zakresie znajomości „Wytycznych GIS”, odebrać od nich deklaracje potwierdzające znajomość zasad i przepisów bezpieczeństwa i zobowiązanie ich stosowania” – wskazał bp Zadarko. Dodał też, że ostateczną decyzję o kształcie pielgrzymki diecezjalnej lub zakonnej podejmuje biskup diecezji lub w przypadku zakonów prowincjał.

Wytyczne GIS obejmują procedury zapobiegawcze (zapewnienie higienicznych warunków realizacji pielgrzymki), procedury ograniczające rozpowszechnianie się wirusa i procedury w przypadku zakażenia koronawirusem jednego z pątników. Główny Inspektor Sanitarny podkreśla, iż w pielgrzymce mogą brać udział tylko osoby zdrowe nie manifestujące jakichkolwiek objawów chorobowych. Uczestnicy pielgrzymki powinni zostać zapoznani z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi postępowania podczas epidemii: obowiązkiem częstego mycia rąk wodą z mydłem i dezynfekcji osuszonych dłoni, zachowaniem dystansu społecznego pomiędzy ludźmi (rekomendowane są 2 metry), unikania dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

Na organizatorach pielgrzymek spoczywa też obowiązek zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia sanitarnego-higienicznego – odpowiednich warunków zakwaterowania, dostatecznej ilość toalet i umywalni, dostępu do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk, papieru higienicznego jednorazowego. „Pątnicy powinni posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki/osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz do mycia i dezynfekcji powierzchni. W przypadku, gdy uczestnikowi pielgrzymki zabraknie ww. środków, Organizator jest zobowiązany do ich zapewnienia” – czytamy w dokumencie.

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje funkcjonowanie mobilnego punktu medycznego z przeszkolonym personelem medycznym w zakresie postępowania wobec podejrzenia wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażenie koronawirusem. „Personel medyczny obsługujący mobilny punkt medyczny nie powinien realizować zadań, jeśli miał udokumentowany kontakt z osobą chorą na COVID-19, w terminie krótszym niż 14 dni przed wyruszeniem pielgrzymki (wymagane oświadczenie)” – czytamy w Wytycznych.

W przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odizolować go od pozostałych członków grupy i przewieźć transportem indywidualnym do oddziału zakaźnego najbliższego szpitala lub powinien być wezwany transport medyczny” – podkreśla dokument. Następnie, według wytycznych, należy powiadomić właściwą miejscu powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. „W przypadku potwierdzenia zakażenia: wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej” – czytamy w dokumencie.

Należy liczyć się z tym, że w każdej chwili, zależnie od sytuacji epidemiologicznej, przepisy sanitarne mogą zostać zmienione, włącznie z odwołaniem pielgrzymki” – podkreśla bp Zadarko.

Episkopat.pl

Komentarze

katolicka kretynizacja polski 2020.06.8 10:47
Saudowie zamknęli Mekkę dla pielgrzymów ale pazerne klechy nie odpuszczą najbardziej dochodowego czasu, zaraz po świętach, by napełnić przepastne kiesy pieniędzmi od pielgrzymów!
bezbożniku2020.06.8 12:39
Nie wyPOwiadaj się lewacka kreaturo , o czym nie masz POjęcia
Maciej Łagodny.2020.06.8 10:40
Pielgrzymki to Historia Polski ,Nawet w czasie Rozbiorów nie blokowano-zwalczano Pielgrzymek.A TERAZ??????????????????????????????????????????
Darek2020.06.8 12:14
Rozbiory zaplanowali i przeprowadzili organizatorzy pielgrzymek, co uchroniło Kościół przed 20% podatkiem jaki wprowadziła konstytucja 3 maja. Czemu sami mieli by blokować własne pielgrzymki i to po skutecznym wymazaniu Polski z mapy świata?
Ciekawy2020.06.8 10:39
"Zakażenia koronawirusem są łagodniejsze, a epidemia traci na sile" - ocenił w dzisiejszym wydaniu madryckiego dziennika “El Mundo” włoski wirusolog i mikrobiolog Arnaldo Caruso. Naukowiec zauważył, że wraz z cieplejszą aurą pojawiły się łagodniejsze objawy zakażenia koronawirusem, nie wywołujące mechanizmu uaktywnienia się innych chorób, prowadzących do zgonu. W ocenie Caruso słabnięcie w Europie epidemii może być efektem wzrostu temperatury powietrza. Wskazał na podobieństwa SARS-CoV-2 do sezonowej grypy, która wraz z nadejściem wiosny znika. Dzisiaj minister Szumowski: "Przypomniał, że wyniki testów przesiewowych dalej będą spływały. - Spodziewamy się oczywiście kolejnych zakażeń. Przypominam raz jeszcze. Transmisja pozioma na Śląsku czy reszcie Polski, to absolutne minimum zakażeń - powtórzył". Lekarz kardiolog o maseczkach:"Dodatkowe utrudnienie, uczucie duszności może zniechęcić wiele osób do podjęcia jakiejkolwiek aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Kardiolog zwraca uwagę na jeszcze jedno niebezpieczeństwo. W czasie intensywnego wysiłku maska w dość krótkim czasie stanie się mokra od naszego oddechu i potu, a co za tym idzie przestanie spełniać swoje zadanie. Mokra maseczka zmniejsza barierę ochronną. "Pasi Penttinen, szef programu grypy i chorób zakaźnych układu oddechowego z Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Ekspert przyznaje, że SARS-CoV-2 może stać się wirusem sezonowym. Mieszkańcy krajów rozwijających się rzadko spędzają czas w zamkniętych, klimatyzowanych pomieszczeniach, raczej przebywają na zewnątrz. SARS-CoV-2 jest też bardzo wrażliwy na promieniowanie ultrafioletowe i nie przeżywa w świetle słonecznym". To po co te głupoty dotykające pielgrzymek? To może kardynałowie, biskupi, doktoranci, dziennikarze,prawnicy, myśliciele oraz eksperci z całego świata w swoim apelu mają rację, że stosując inżynierię społeczną rządzący chcą trwałego narzucenia będących nie do przyjęcia form ograniczenia wolności, wprowadzenia kontroli ludzi i śledzenia ich ruchów?
ladychapel2020.06.8 9:57
Pójdą też i chorzy myśląc: pomodlę się, Bóg mnie uleczy - i nie myśli jeden z drugim o tym, że zarazi innych