30.10.15, 16:00

Polacy najbardziej ufają Prezydentowi Andrzejowi Dudzie!

Sceptycyzm wobec prezydenta wyrażał zaś co piąty badany, czyli 20 proc., co jest spadkiem o 1 punkt. Zaufanie do Ewy Kopacz wyraziło 45 proc. ankietowanych, a nieco ponad jedna trzecia, czyli 35 proc. zadeklarowała w stosunku do niej nieufność.

Na trzecim miejscu znalazła się wiceprezes PiS i kandydatka na premiera Beata Szydło. Zaufanie do niej zadeklarowało 39 proc. ankietowanych, co jest wzrostem o 2 punkty procentowe, a nieufność - niespełna jedna trzecia, czyli 30 proc., co jest wzrostem o 1 punkt.

Korwin-Mikkemu ufa najmniej Polaków

W ostatnim tygodniu przed wyborami 38 proc. badanych oświadczyło, że ufa Pawłowi Kukizowi. 30 proc. zadeklarowało sceptycyzm wobec niego. Według CBOS, szefowi MSZ Grzegorzowi Schetynie ufa 37 proc. ankietowanych, o 2 punkty procentowe więcej niż miesiąc temu, przeciwnego zdania jest 21 proc. - spadek o 2 punkty.

Z badania wynika, że najmniej Polaków, czyli 14 proc. ufa Januszowi Korwin - Mikkemu. 61 proc. deklaruje sceptycyzm wobec niego. 16 proc. nie ufa Antoniemu Macierewiczowi, 16 proc. jest przeciwnego zdania.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 15-21 października 2015 roku na liczącej 1114 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski

mm/IAR

Komentarze

anonim2015.10.30 17:23
Santo subito +
anonim2015.10.31 0:10
@UnrealGoD Tak. Dokładnie. Dlatego przegrał wybory. ;)) Logika - 5+ XD
anonim2015.10.31 0:12
@UnrealGoD Cóż... Z logiki otrzymałeś "5+", ciekaw jestem, jaką notę uzyskałbyś z zakresu wiedzy o systemie ustrojowym obowiązującym w Polsce. Czy masz jakiekolwiek, choćby nikłe, pojęcie o specyfice urzędu prezydenckiego w Polsce?? O prerogatywach powiązanych z tą, skądinąd zaszczytną, funkcją??
anonim2015.10.31 0:16
@Mniemanologia I teraz zastanów się poważnie nad tym, czy badania te w stosunku do Komorowskiego były ostatecznie jakkolwiek wiarygodne?? Jeżeli przyjmiemy, że tak, to oznaczałoby to, iż były prezydent okazał się być najwyższej próby nieudacznikiem, który wytraca gigantyczne poparcie na poziomie rzekomo 70%, ogromny kredyt zaufania i ostatecznie przegrywa potężnie i niezwykle dotkliwie z mało znanym posłem. Rozmiary tej klęski należałoby uznać wówczas za wręcz niewyobrażalne, druzgocące. Stąd bardziej prawdopodobną wersją pozostaje ta, iż były prezydent nigdy tak ogromnego, rzeczywistego poparcia społecznego, nawet w tych wątpliwej wartości sondażach, nie posiadł...