19.01.17, 11:02Fot. screen z TVP INFO

Polska w remoncie: Przestępcy seksualni pod kontrolą

Tzw. rejestr pedofilów, który będzie działał na mocy przyjętej w 2016 r. ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, powstanie w tym roku – informuje „Gazeta Polska Codziennie”. W więzieniach obecnie może przebywać nawet 700 osób skazanych za pedofilię.

Chcąc chronić najmłodszych przed pedofilami, w minionym roku Sejm przyjął ustawę o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Ustawa została przyjęta niemal jednogłośnie.

Na jej mocy ma zacząć funkcjonować tzw. rejestr pedofilów. Rejestr docelowo ma zapobiec sytuacjom, gdy przestępcy seksualni po wyjściu na wolność ponownie dokonują przestępstw.

Do rejestru mają trafiać dane sprawców przestępstw na tle seksualnych ukaranych prawomocnym wyrokiem sądu. Rejestr będzie złożony z części publicznej oraz utajnionej – pierwsza będzie dostępna dla każdego, druga – tylko dla odpowiednich służb.

Uruchomienie rejestru ma nastąpić w październiku 2017 r. W więzieniach przebywa obecnie ok. 700 osób skazanych za pedofilię.

emde/tvp.info