21.11.15, 09:03

Poseł PiS składa zapytanie poselskie do premier Szydło ws. przyjęcia uchodźców przez Polskę

ZAPYTANIE w sprawie protestów obywateli w kwestii ewentualnego przyjęcia przez Polskę uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu

Pani Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów

Na podstawie art. 195 Regulaminu Sejmu przedkładam Pani Premier zapytanie poselskie w sprawie protestów obywateli w kwestii ewentualnego przyjęcia przez Polskę uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Otrzymuję od mieszkańców listy pełne niepokoju, związane z narzuceniem Polsce przez UE kwot obowiązkowych, dotyczących przyjmowania i relokacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchodźców. Wśród tych osób będą imigranci zarobkowi, a być może także terroryści, czego wykluczyć nie można, gdyż - co podkreślają eksperci - nie posiadamy sprawdzonych mechanizmów i procedur, które pozwolą skutecznie oddzielić uchodźców od imigrantów i zapewnić bezpieczeństwo naszego kraju przez wykrywanie i eliminowanie potencjalnych terrorystów. Liczne pytania obywateli świadczą nie tylko o obawie o własne bezpieczeństwo, ale także o ich trosce o los naszej Ojczyzny. Dotyczą zarówno kwestii liczby imigrantów, którą rząd PO-PSL zadeklarował przyjąć (wiadomo, że liczba kilku tysięcy nie jest ostateczna), ale także programów ich asymilacji w społeczeństwie polskim. Wiadomo, że tych programów nie ma, brakuje polskich doświadczeń w tej kwestii, ale też wydaje się, oceniając efekty takich programów realizowanych od lat w krajach zachodniej i północnej Europy, że ich skuteczność jest niewielka. Bowiem uchodźcy są przeważnie z innego kręgu kulturowego i religijnego, nie chcą asymilacji, tylko własnej organizacji "plemiennej", własnych "gett", w których będą mogli realizować swój model życia, opartego często na zasadach całkowicie sprzecznych z normami europejskiej cywilizacji, które nie tylko negują, ale też otwarcie zwalczają.

Pojawiają się zatem w listach liczne pytania, wśród których najczęściej stawiane to:

1/ Czy po zamachach terrorystycznych w Paryżu nie pojawiły się nowe okoliczności, które pozwalają, a wręcz nakazują zmianę podejścia do kwesti "wędrówki ludów", która zagraża europejskiej tożsamości i naszemu bezpieczeństwu?
2/ Czy rząd podtrzymuje deklarację przedwyborczą polityków PiS, że nasza solidarność z innymi krajami europejskimi i uchodźcami będzie polegała przede wszystkim na zwalczaniu przyczyn tej "wędrówki ludów", a nie na ich przymusowej lokalizacji w Polsce?
3/ Czy rząd nie powinien w pierwszej kolejności przeprowadzić repatriacji naszych rodaków, których przodkowie zostali ukarani za wierność polskości i wierze katolickiej przez zsyłkę do Kazachstanu i innych azjatyckich republik sowieckich? To jest nasze najwyższe moralne zobowiązanie.
4/ Czy idąc za przykładem Wielkiej Brytanii sami będziemy wybierać uchodźców, także z punktu widzenia ich przydatności dla polskiej gospodarki, jak również kierując się ich wyznaniem, zapraszając do Polski tylko chrześcijan, szczególnie brutalnie prześladowanych w Afryce i na Bliskim Wschodzie przez islamistów?
5/ Czy Polska będzie broniła tych krajów europejskich, które starają się różnymi sposobami, jak np. Węgry, odważnie, wbrew urzędnikom z Brukseli i lewicowym politykom, powstrzymać zalew chrześcijańskiej Europy przez muzułmanów?
Otrzymałem też listy zbiorowe z poparciem wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyjęcia ludności muzułmańskiej na terytorium Polski. We wniosku tym zawarto następujące pytania:
1. Czy zgadzasz się na wpuszczenie do Polski i finansowanie pobytu muzułmańskich imigrantów?
2. Czy jesteś za uznaniem prawa szariatu za ideologię zbrodniczą, nawołującą do nienawiści i przemocy na równi z nazizmem i komunizmem?
3. Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu budowania nowych meczetów?
4. Czy jesteś za zwiększeniem kontroli straży granicznej na wszystkich granicach Polski?
Będę wdzięczny za odpowiedź Pani Premier na pierwszych pięć pytań, a także za zajęcie stanowiska w sprawie przedstawionej idei referendum i w kwestii tak sformułowanych pytań referendalnych.

Z wyrazami szacunku

Warszawa, 23.11.2015 r.

/-/ Artur Górski
Poseł na Sejm RP