Sędzia Paweł Juszczyszyn może mieć kłopoty. Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Michał Lasota wszczął przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

Sprawa ma związek z odwołaniem sędziego przez Ministerstwo Sprawiedliwości z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Zaznaczono, że chodzi o podważanie przez Juszczyszyna statusu powołanego przez prezydenta RP sędziego, który we wcześniejszej instancji wydał wyrok. Był to sędzia, którego kandydatura przekazana prezydentowi została wyłoniona przez nową KRS.

Po tej decyzji resortu Juszczyszyn wydał oświadczenie, w którym mówił między innymi, że „sędzia nie może bać się polityków”. Nie odpowiadał na pytania mediów, w klapie marynarki miał z kolei znaczek z napisem „Konstytucja”.

W ocenie Rzecznika, sędzia Juszczyszyn żądając od Kancelarii Sejmu ujawnienia listy poparcia dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa przekroczył swoje uprawnienia oraz:

[…] przyznał sobie kompetencję do oceny prawidłowości, w tym legalności, wyboru członków KRS”.

Jak czytamy w komunikacie na stronie Rzecznika:

Przedstawione obwinionemu Pawłowi J. zarzuty dyscyplinarne dotyczą uchybienia godności urzędu w szczególności przez przekroczenie uprawnień przy wydaniu postanowienia nakazującego Kancelarii Sejmu przedstawienia określonych dokumentów, a także nieuprawnione przekazanie przedstawicielom mediów ocen i twierdzeń związanych z pełnionym urzędem sędziowskim”.

tag/PAP,rzecznik.gov.pl