06.11.18, 11:50screenshot Facebook - Jakub Kumoch

Sensacyjny dokument dot. ratowania Żydów przez Polaków! Burzy dotychczasowe "ustalenia historyków"

- No to mamy sensacyjny dokument, który burzy dotychczasowe "ustalenia historyków" dotyczące paszportów paragwajskich i potwierdza zeznania Juliusza Kühla przed sędzią śledczym w Bernie.

Paszporty paragwajskie fałszowane przez Ładosia i Rokickiego są starsze niż konferencja w Wannsee i wydawane były również przed wojną niemiecko-sowiecką. Są dużo starsze niż myślano! - pisze Jakub Kumoch ambasador RP w Szwajcarii zajmujący się również sprawą tzw. "Grupy Ładosia" polskich dyplomatów, którzy we współpracy z innymi fałszowali ratowali Żydów przed niemieckimi oprawcami wydając im sfałszowane np. paragwajskie paszporty

Z tego dokumentu wynika, że służyły one - jak istotnie zeznał Kühl, do wyciągania Żydów z sowieckiej strefy okupacyjnej. Było to działanie podobne do tego, co robił Chiune Sugihara, konsul Japonii w Kownie. Korespondencja zawiera informację o przekazaniu paszportu p. Weingortowi ze Lwowa wraz z instrukcjami, że powinien udać się z nim przez Rosję do Japonii.

Przypomnę, że Sugihara, który tą samą drogą wyprowadzał Żydów poza sowiecką strefę, wspierany był przez polski wywiad wojskowym. Parę źródeł wskazuje z kolei, że jednym z asów tego wywiadu na terenie sowieckim był przed wojną Konstanty Rokicki ps. "Rok". Ten sam, którego styl pisma znaleźć można na niemal wszystkich paszportach Paragwaju.

Wszystko to wymaga potwierdzenia i wykracza poza moją rolę, kompetencje i wiedzę, ale zaczynamy widzieć coraz więcej.”

- pisze ambasador Jakub Kumoch

To fenomenalny dokument”

- pisze z kolei Markus Blechner konsul honolowy RP w Zurychu

dam/tysol.pl