13.05.19, 09:40

Stolica Apostolska piętnuje kłamstwa ideologii gender

Pod hasłem „Mężczyzną i kobietą stworzył ich” (Rdz 1,27) w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie odbyło się doroczne spotkanie specjalistów z dziedziny starożytności chrześcijańskiej. Wystąpienia dotyczyły problematyki tożsamości płciowej widzianej oczyma pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Bycie mężczyzną i kobietą jest cechą biologiczną, z którą jednak w ciągu wieków i w zależności od kultury połączono wiele oczekiwań społecznych oraz wartości symbolicznych. Mając na uwadze podejście społeczeństwa pogańskiego i judaizmu do tożsamości płciowej, poszczególne wystąpienia ukazywały to jak widziano i rozumiano rolę kobiety i mężczyzny w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Postawa Jezusa z Nazaretu w wieku aspektach była rewolucyjna. Także św. Paweł z jednej strony podkreśla równość mężczyzny i kobiety (por. Ga 3, 28), ale z drugiej sankcjonuje podporządkowanie kobiety (por. 1 Tm 2, 8-15) oraz czyni z mężczyzny obraz i chwałę Boga (por. 1 Kor 11, 1-16), co stoi w sprzeczności z Księgą Rodzaju (por. 1, 27), która przypisuje obu płciom godność bycia imago Dei, czyli obrazem Boga. W praktyce oznaczało to wprowadzenie pewnych działań i instytucji, które podkreślały lub prowadziły do powstawania nierówności płci, np. związek między męskością a sprawowaniem władzy. Z drugiej strony chrześcijaństwo stanęło w obronie godności i praw kobiety idąc za przykładem Jezusa Chrystusa.

Doroczne spotkanie na Instytucie Augustinianum, który w tym roku obchodzi 50-lecie swojej działalności, odbyło się już po raz 47. Zgromadziło ono specjalistów z wielu krajów świata, w tym także z Polski.

bsw/Vaticannews.va - Marek Raczkiewicz

Komentarze

Polak Ateista Dumny Gej2019.05.13 19:49
Organiacja oparta na bajce o dziadku sterującym światem znad chmurki "piętnująca kłamstwa" "ideologii" (a nie nauki hue hue) gender. Paradne!
Maria Blaszczyk2019.05.13 19:16
Co my tu mamy? "Bycie mężczyzną i kobietą jest cechą biologiczną, z którą jednak w ciągu wieków i w zależności od kultury połączono wiele oczekiwań społecznych oraz wartości symbolicznych." Czyli mamy DOKŁADNIE definicję gender np. SJP: 1. społeczna i kulturowa tożsamość płci człowieka; A to wszystko pod tytułem "Stolica Apostolska piętnuje kłamstwa ideologii gender". No więc to trzeba być redaktorem Frondy, żeby definicję gender podpisać jako "piętnowanie kłamstw ideologii gender"...
JPIII2019.05.13 12:17
Ale to, że jezusek pedalił się ze swoimi "apostołami" to już klechy z vatykanu nie widzą.
andrzejhahn32019.05.13 11:47
kosciol katolicki z watykanem na czele to zbrodnicze organizacje i jest ostatnia instytucja na planecie Ziemia majaca prawo wypowiadania sie na jakiekolwiek tematy
12019.05.13 11:15
Natura kleru.Innych piętnować,swoje przestępstwa zamiatac pod dywan
Max Fiend2019.05.13 10:03
Nie ma czegoś takiego jak "ideologia gender". Jest zwykła naukowa teoria.
prosty2019.05.13 10:20
"Teoria naukowa" nie walczy z teorią względności Einsteina stwierdzeniem, że ta jest seksistowska, bo wyróżnia pewną prędkość: prędkość światła. Dla mnie ten jeden fakt szufladkuje "gender" jako ideologię i równocześnie całkowicie ją dyskredytuje.
Max Fiend2019.05.13 12:29
I co z tego? Zapoznaj się z definicją ideologii.
prosty2019.05.13 12:58
PWN: ideologia [fr. idéologie < gr. idéa ‘kształt’, ‘postać’, ‘przedstawienie’, ‘pojęcie’; lógos ‘słowo’, ‘nauka’], pojęcie występujące w filozofii i naukach społecznych oraz politycznych, które określa zbiory poglądów służących do całościowego interpretowania i przekształcania świata. Na tym poziomie funkcjonuje tzw. "gender".
taki se moher2019.05.13 9:42
Watykan piętnuje, ubolewa, apeluje, organizuje, zachęca, modli się. A ks. Adam Jabłoński mówi do kamery: "to jest mój dom urwa i ja tu rządzę"