26.10.18, 19:42Zdj. Pixabay, domena publiczna, CC0

'Tęczowy Piątek': Kuratorium weryfikuje rodzicielskie zgłoszenia

Dziś w ponad dwustu szkołach w całym kraju odbył się tzw. "Tęczowy Piątek", czyli akcja promująca homoideologię. Rodzice uczniów ośmiu szkół ponadgimnazjalnych oraz jednej podstawówki (!) na terenie Województwa Mazowieckiego interweniowali w warszawskim Kuratorium Oświaty w związku z tym wydarzeniem. 

Pięć zgłoszeń rodziców dotyczyło placówek w Warszawie. Kuratorium zajęło się weryfikacją zgłoszeń- poinformował portal DoRzeczy.pl, który dostał odpowiedź od stołecznego Kuratorium Oświaty. Rzecznik Kuratorium, Andrzej Kulmatycki podkreśla, że to rodzice mają prawo do decydowania o tym, jakie inicjatywy są obecne w szkole. Jak wskazał Kulmatycki, w placówkach, których dotyczą zgłoszenia, zostały przeprowadzone kontrole. 

"Obowiązkiem dyrektora szkoły jest uzyskanie zgody rodziców na działalność stowarzyszeń i organizacji na terenie szkoły. Jeśli rodzice wiedzą o tym, że dziecko w szkole uczestniczy w wydarzeniu niezgodnym z ich wartościami, mają oni prawo wyrazić swój stanowczy sprzeciw. W razie wątpliwości mają również prawo zgłosić się do kuratorium oświaty”- przekazał rzecznik kuratorium. Jak dodał, na terenie szkół mogą działać różnego rodzaju stowarzyszenia i organizacje (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych), na co pozwala art. 86 ustawy prawo oświatowe. Warunek jest jeden: statutowym celem musi być "działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki".

"Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną, poza polityczną, organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców” - podkreślił Kulmatycki. Jak zastrzegł, wszelkie programy zawierające treści wychowawcze muszą być ustalone wspólnie, z rodzicami i nauczycielami. Rodzice mają bowiem prawo do podejmowania decyzji w kwestii treści wychowawczych przekazywanych w szkole ich pociechom. 

>>>PODPISZ NASZĄ PETYCJĘ W SPRAWIE ZAKAZU SZERZENIA HOMOSEKSUALNEJ PROPAGANDY W SZKOŁACH<<<

yenn/DoRzeczy.pl, Fronda.pl