03.04.20, 06:00Xi Jinping, fot. Global Panorama; Donald Trump, fot. Gage Skidmore; lic. CC BY-SA 2.0, via Flickr; zdj. edyt.

TYLKO U NAS! Czy Chiny wygrają III wojnę światową?

W tekście „Pandemia czy już III Wojna światowa” została postawiona teza, iż wraz z wyeksportowaniem przez prezydenta Xi koronawirusa COVID - 19 w świat, weszliśmy w kolejną fazę, toczącej się w istocie już w kilku wymiarach, III wojny światowej. Nie wnikając na tym miejscu w zasadność tego przypuszczenia warto zastanowić się, czy niewątpliwy agresor przewodniczący Xi Jinping i kierowana przez niego Chińska Republika Ludowa w konfrontacji tej zwycięży.

 

Przewaga wyjściowa agresora

Nie ulega wątpliwości, że Chińczycy wykorzystują obecnie typową dla agresora przewagę początkową. Na poziomie oficjalnym zwyciężyli u siebie pandemię koronawirusa, przećwiczyli w warunkach realnego zagrożenia metody postępowania w sytuacji kryzysowej na dużą skalę (takich „ćwiczeń" nie było od czasu pokonania Czang Kai Szeka), niewykluczone też, że wyselekcjonowali dla swojej rasy takie cechy genetyczne, które pozwalają na przyszłość uniknąć zagrożenia podobnymi wirusami. To tylko kilka istotnych przewag, jakie zdobyli w momencie, gdy cały świat zmaga się z rozpętaną katastrofą. Kiedy inni wyciągają ręce po chińską pomoc, kierownictwo chińskie ciężko pracuje nad zdyskontowaniem przewagi wyjściowej nad zaskoczonym przeciwnikiem. Przeciwnikiem, który nawet nie ma w głowie by myśleć o tym, jak Chińczycy chcą wykorzystać tę sytuację. Na szczęście nie wszyscy.

Agresor wywołał konflikt na skalę światową, bowiem uznał że tylko taka ucieczka do przodu, może odwrócić uwagę setek milionów rozsierdzonych rosnącymi niedogodnościami życia Chińczyków, od coraz trudniejszej sytuacji wewnętrznej. To klasyczne zachowanie w podobnych sytuacjach i obserwujemy je od wieków. Tu jednak warto wrócić do kilku kwestii, które tłumaczą aktualny stan nastrojów społecznych.

We wspomnianym tekście wskazano na te zagadnienia, które były zapalnikiem wydarzeń w ostatnich miesiącach. Katastrofa na rynku żywnościowym, ciężki kryzys na rynku nieruchomości, potężne bariery rozwojowe wynikające z przesycenia państwa nadmiarem ciężkiej infrastruktury, tragiczna sytuacja w zakresie ochrony środowiska w wielkich aglomeracjach, wreszcie upokarzająca klęska w wojnie handlowej z prezydentem Trumpem - to wszystko złożyło się niewątpliwie na wzrost napięcia społecznego. Krytyczny stan sytuacji w Hongkongu odbierany był jako zagrożenie bezpośrednie eksplozją wewnętrzną. Ale czemu miało to tak duży potencjał wybuchowy?

 

Upadek Chinese Dream

Od momentu kiedy ówcześnie dobijający się do obecnej pozycji Xi Jinping stworzył koncepcję „Chinese Dream” w 2013 roku, Chińczycy przez kolejne lata byli utwierdzani w przekonaniu, że przy pomocy dwóch wielkich skoków cywilizacyjnych osiągną światowe przywództwo. Tak więc na stulecie powstania Komunistycznej Partii Chin, ChRL miała dogonić Amerykę w poziomie PKB oraz osiągnąć równorzędną z nią rolę w handlu światowym. Następnie zaś na stulecie ChRL w 2049 roku, m.in. dzięki zrealizowaniu wielkiego projektu zwanego ówcześnie „One Belt One Road”, Chiny miały być już niekwestionowanym liderem świata, który we wszystkich wymiarach zdetronizuje USA.

Plan Xi zakładał też oprócz tych imperialistycznych celów, spełnienie owego „amerykańskiego marzenia” dla każdego Chińczyka. Każdy Chińczyk miał zatem w perspektywie kilkunastu lat osiągać poziom życia przeciętnego Amerykanina. Przeciętnego, bo milionerów i miliarderów z partyjnej nomenklatury, udało się wyhodować dużo szybciej i dogonić pod tym względem Amerykanów prędzej. W ramach tego zadania zakładano szybszy wzrost konsumpcji wewnętrznej. To zaś miało stopniowo przesuwać ciężar chińskiego wzrostu gospodarczego z obszaru infrastruktury, gdzie przestrzeń na duże nakłady zaczęła się mocno kurczyć, oraz podatnego na niezależne od chińskich władz wahania koniunkturalne eksportu.

Chińczycy przez kilka lat odczuwali ów „Chinese Dream”. Dzięki coraz lepszym telefonom i coraz szybszemu internetowi, nawet mimo niedostępności dużej części zasobu internetowego, blokowanego przez władze, mieli poczucie „bycia w świecie”. Rozwój dystrybutorów internetowych pozwalał im szybko i tanio zaspokajać najpilniejsze potrzeby i dawać pewne poczucie luksusu. Mogli szybko i tanio przemieszczać się po swoim kraju, dzięki szybkiej i komfortowej kolei oraz rozwiniętemu w sposób spektakularny wewnętrznemu transportowi lotniczemu. Jeździli też za granicę poznawać świat. Dzięki manipulacjom kursowym walut stosowanym przez władze chińskie, życie - zwłaszcza jedzenie - było ciągle bardzo tanie, a do tego duża podaż mieszkań i dogodne warunki kredytowe oferowane przez chińskie banki, dawały możliwość nabywania nawet ówcześnie horrendalnie drogich mieszkań, zwłaszcza w dużych metropoliach. Oczywiście, ów spełniający się „Chinese Dream” odczuwali głównie „młodzi, wykształceni z dużych miast”. Dlatego prezydent Xi wielokrotnie podkreślał, że istotą jego programu jest włączenie w ten dobrobyt dodatkowych setek milionów Chińczyków.

Mniej więcej w 2018 roku zaczęły się jednak coraz poważniejsze problemy w realizacji tego ambitnego projektu. Utrzymująca się w wielu miejscach na świecie recesja (zwłaszcza w chłonnej na chińską produkcję Europie), powodowała ograniczanie chińskiego eksportu. Do tego Chińczykom wyrośli poważni konkurenci w dostawach tanich produktów - to już nie tylko Wietnamczycy czy Birmańczycy, ale zwłaszcza Hindusi, zaczęli wypierać ich z tradycyjnych rynków zbytu. Było to zwłaszcza konsekwencją wzrastającej ceny chińskiej siły roboczej. Okazało się, że chińszczyzna nie jest już tania. Dodatkowo Chiny weszły w fazę problemów swoich problemów demograficznych, będących konsekwencją „polityki jednego dziecka”. Świat nie dostrzegał, że w Chinach zaczyna być problem nie tylko z wystarczającą ilością nowych, młodych pracowników (zwłaszcza kobiet). Już zupełnie nie dostrzegał faktu, iż chińskie społeczeństwo gwałtownie się zestarzało, a w istniejącym w Chinach systemie emerytalnym, oznaczało to rosnące lawinowo z roku na rok problemy z wydolnością systemu świadczeń społecznych (zarówno wypłata emerytur i rent, jak i usługi zdrowotne).

Władze chińskie zdały sobie sprawę z tych problemów za późno i w sposób dość gwałtowny zaczęły korygować politykę gospodarczą. W konsekwencji spowodowało to drastyczny spadek tempa wzrostu gospodarczego, a uwzględniając manipulacje walutowe, Chiny wkroczyły de facto w fazę recesji.

Zbiegło się to z nasilającym się dążeniem prezydenta Xi do szybszego rozepchnięcia Chin w świecie kosztem Ameryki. Ta rozłożona niemal na łopatki przez osiem lat rządów Obamy, przestała się bowiem liczyć jako atrakcyjny „lider wolnego świata”. Ameryka Obamy skupiła się bowiem na eksporcie prezerwatyw, promocji aborcji, związków homoseksualnych, a wreszcie ideologii gender. Większość państw na świecie mając do wyboru tę „ofertę” Obamy, a z drugiej ofertę Chińczyków, wspierających budowę kolei, lotnisk, portów lotniczych czy innej infrastruktury transportowej i fabryk, orientowała się na „Państwo Środka”.

Dlatego kiedy pojawił się prezydent Trump i postanowił zmniejszyć uzależnienie Ameryki od dostaw z Chin, sztabowcy prezydenta Xi uznali, że nadarza się okazja aby szybciej pogrążyć USA. Chińczykom wydawało się, iż Ameryka nie po-radzi sobie bez ich dostaw, a do tego olbrzymie rezerwy finansowe Chin, w znacznym stopniu ulokowane w amerykańskich papierach wartościowych, dają im unikalną okazją złapania Jankesów za gardło.

Jednak skuteczność amerykańskich sankcji okazała się zabójcza, bowiem zbiegło się to ze wspomnianym wyżej przesileniem gospodarczym potęgując recesyjne skutki. Koniec 2019 roku unaocznił to z całą siłą, a wtedy nałożyły się na to wspominane już dwa ciężkie kryzysy : kryzys na rynku żywnościowym oraz na rynku nieruchomości. Koniec 2019 roku oznaczał w praktyce spektakularny koniec „Chinese Dream”. To dlatego załamanie nastrojów społecznych w Chinach było tak gwałtowne i tak głębokie, że wymagało nadzwyczajnych działań.

 

Chiny po koronawirusie

Dziś jesteśmy świadkami z jednej strony narastającej fali pandemii w całym świecie, z drugiej zaś strony próby udowadniania, że Chiny wracają do normalności, po pokonaniu swoich problemów. Jednocześnie rozpoczęta została ofensywa „chińskiej pomocy humanitarnej”, trwa udowadnianie światu, że „pandemii winni są Amerykanie”, a gospodarka chińska „jest na drodze odbudowy”.

Panuje przekonanie, że ekipa przewodniczącego Xi założyła iż cały świat poniesie konsekwencje tragicznej pandemii. Jednak Chiny, które wyjdą z niej najprędzej, stracą na niej dużo mniej niż inni. I to stworzy przewagę Chin w nowej epoce. Sprawdźmy zatem, czy są na to rzeczywiście szanse i czy Chiny dzięki temu wysforują się na pozycję lidera - zwycięzcy tej wojny.

Pozornie wydaje się, że jest to założenie słuszne bowiem chińskie fabryki rozpoczynają już produkcję, ruszyły budowy, komunikacja. Jednakże podstawowy problem chińskiej gospodarki w tym momencie jest taki, że racją jej istnienia jest eksport. Co z tego że chińskie fabryki będą produkować, jeśli odbiorcy tych dóbr nie będą ich kupować. Problem ten ma podwójny wymiar. Po pierwsze, pogrążone w kryzysie gospodarki innych państw i ich nagle spauperyzowani obywatele, radykalnie ograniczą swoje potrzeby konsumpcyjne. Po drugie, rządy tych krajów chcąc ratować swoje gospodarki i swoje społeczeństwa, będą musiały wrócić do polityki protekcjonistycznej i promować swoich własnych producentów, bo trudno będzie inaczej stanąć na nogi.

Chińczyków nie stać w chwili obecnej na sponsorowanie swojego eksportu i dopłacanie swoim producentom, bo środki którymi dysponują, muszą być użyte dla celów pobudzenia własnej gospodarki. Ten strumień dóbr mógłby być przekierowany na rynek wewnętrzny, ale tu znowu pojawiają się bariery popytowe, wynikające z gwałtownego zubożenia społeczeństwa.

Dochodzi tu ponadto jeszcze jeden, bardzo poważny problem. Chinom trudno będzie utrzymać w zmieniającym się świecie dotychczasową ilość usadowionych w ich strefach ekonomicznych zagranicznych koncernów. Prognozowany jest zwrotny exodus tych fabryk do swoich krajów, co nie tylko osłabi chińską gospodarkę, ale przede wszystkim może ją odciąć od łatwego pozyskiwania najnowocześniejszych technologii.

Podkreślić też trzeba, że Chiny wyczerpały już w znacznym stopniu przestrzeń dla wielkich inwestycji infrastrukturalnych. Poza kolejnymi cudami budowanymi dla potrzeb zimowych igrzysk olimpijskich, trudno znaleźć przestrzeń do innych wysoce kosztochłonnych inwestycji. Poza tym pieniądze będą potrzebne na inne cele. Trzeba się bowiem w obliczu ewoluującej sytuacji liczyć z szybko rosnącymi wydatkami wojskowymi.

Chiny mają wprawdzie potężne rezerwy finansowe, ale gros (ca 1,2 bln. USD) z nich ulokowanych w amerykańskich obligacjach skarbowych. Od dawna wiadomo, że Chińczycy nie mają tu wielkiego pola manewru. Jeśli bowiem chcieliby spieniężyć ten ogrom środków szybko, zbiją ich cenę tak że stracą na tym gigantyczne kwoty. Utrzymywanie zaś tych środków nie daje żadnego realnego wpływu na politykę amerykańską.

To co dla Chin - ale nie tylko dla nich - stanowi najpoważniejszy problem, to fakt iż obecna epidemia dotknęła rzeczywiście wszystkich państw na naszej planecie. To kataklizm na miarę biblijnego potopu i na razie nie widać żądnego kawałka lądu wystającego ponad wodę. Takiego kryzysu historia nie zna, stąd wszelkie założenia i kombinacje, które być może przygotowywano w niektórych ośrodkach, można dziś wyrzucić do kosza.

Wydaje się, że Chińczycy licząc na to, że to oni będą tym jedynym suchym lądem po kryzysie, mocno się przeliczyli. Próba wykorzystania zaistniałej sytuacji w obliczu potężniejących problemów wewnętrznych, nie była dobrym pomysłem.

Chiny mają jeszcze czas i przestrzeń, do deeskalacji konfliktu. Kierując się starą chińską mądrością, powinny zrobić kilka kroków wstecz. Nikomu bowiem na świecie nie przyjdzie nic z pogłębienia wewnętrznego kryzysu w Chinach.

Jednak podstawowym pytaniem jest to, czy przewodniczący Xi jest zdolny do takiego manewru. Jeśli nie zrozumie szybko, że Chiny nie mają szans wygrać tej wojny, uratuje swój kraj.

 

Redakcja: Tadeusz Grzesik

Komentarze

Randki kamerki pokazy skype!2020.04.4 19:59
Szukam miłego i kulturalnego faceta na sex spotkania lub stały zwiazek. Mam na imię Monia lat 24, wzrost 169cm, wiecej moich nagich fotek i kontakt do mnie tu - www.lexlale.com.pl i wyszukaj mnie po niku: KSandi2 napisz do mnie i spotkajmy sie!
中国龙2020.04.4 14:50
Autor tego artykułu zgrywa się na mędrca od geopolityki ale to zwykły pożyteczny idiota. Pracuje dla tych którzy dążą do wojny. Mamy znienawidzić tych Chińczyków i chcieć użycia siły wobec nich. Jest to w interesie światowej finansjery i przemysłu zbrojeniowego. Zachód zamiast się rozwijać to zajmował się rozrywką usługami i przepływem kapitału a teraz mamy mieć o to pretensje do chińczyków o to że w ciągi 30 lat przestali być krajem trzeciego świata a zaczynają być liderem w nauce i technologii.
Ogladaj hity online2020.04.4 14:37
Oglądaj 365 dni oraz inne hity kinowe w domu! https://filmvod.pl Świetna wyszukiwarka filmów oraz seriali online. Nie przegap dzisiejszego hity oglądaj online Na komputerze czy tablecie!
Zarabiaj nawet 500zl dziennie2020.04.4 12:47
Hejka :) Szukasz pracy albo chcesz zarabiać zdalnie z domu? Ja osobiście od ponad roku inwestuje już tylko i wyłącznie na platformie https://inwestcrypto.com.pl . Na start nie wymagało to ode mnie żadnej wiedzy, wszystkiego się nauczyłam tam od specjalisty który doradzał mi co i jak robić. Aktualnie zarabiam około 1,5tyś euro tygodniowo przy inwestycji tylko 300euro. Wszystkie informacje i pomoc ekspertów znajdziesz na https://inwestcrypto.com.pl
Ogladaj Dom z papieru s4! ( Lacasa de papel )2020.04.4 10:10
SERIAL DOM Z PAPIERU La casa de papel 4 Zapraszam Nowy sezon długo oczekiwanego serialu! https://filmvod.pl/movies/ spacer.png Tagi: SERIAL DOM Z PAPIERU La casa de papel player, Dom z papieru vod, SERIAL DOM Z PAPIERU La casa de papel premiera, Gdzie obejrzeć "SERIAL DOM Z PAPIERU La casa de papel " online? SERIAL DOM Z PAPIERU La casa de papel 2020 Cały film Filmy online 2020 Całe filmy online
ceramik2020.04.4 9:58
Nie trzeba być naukowcem, aby wiedzieć, że koronawirus mógł "uciec" z chińskiego laboratorium. Tyle,, że kilka państw ma takie i jeszcze gorsz świństwa wynalezione. Pozamykane. Na razie
中国龙2020.04.4 9:56
Dzień bez szczucia na Chiny dniem straconym! Według frondy Chińczycy to demony z piekła
src2020.04.4 15:21
4 Miliony aborcji na rok, niszczenie gospodarki zachodu, a teraz jeszcze ten wirus, mam nadzieję że prezydent Trump się w końcu weźmie za tych "psojadów". Tak, żółte diabły!!
中国龙2020.04.4 18:18
W świecie Zachodu tych aborcji jest pewnie podoba ilość. Gospodarka w Europie sama się zwinęła bo chciała mieć tanią siłę roboczą a Chińczycy chcieli mieć pracę i nie można mieć do nich o to pretensji że zrobili z tego użytek. Z twoich słów bije nienawiść.
src2020.04.4 15:22
Ja już nic od tych żółtych diabłów nie kupuję, koniec kropka!
src2020.04.4 15:23
Podisałem petycję ludzi z USA aby nareszcie ktoś się wziął za tego czerwonego smoka!
bezlitosny internauta2020.04.4 8:28
Wczoraj w USA zmarło ponad 1300 osób, 32 tysiące nowych potwierdzonych zakażeń. America fu***ng first! yeah!
ZERR02020.04.4 12:02
1300 osób to umiera w normalny dzień w Polsce. USA są jednak 9 x większe. PS. Średnia wieku zmarłego we Włoszech i Niemczech to 81 lat. Piękny wiek! Większość Polaków i bez wirusa tyle nie wyciąga.
Saki Faki2020.04.4 21:32
Stachu co masz w oczach???? Widze prącie!!!!
anonim2020.04.4 8:13
A żeby ich szlak trafił. Przebrzydłe czerwone, komusze przebrzydłe żółtki. Złodzieje i fałszywy naród. Sami się zabezpieczyli a puścili koronowirusa w świat.
Miroslaw Wojciechowski2020.04.4 5:41
Chiny potęga . Chyba w produkcji bambusa. Bez bogatych kilkunastu krajów , leżą jak niemowlęta w kołysce.
diagnoza2020.04.3 20:44
Chińczycy wygrają każdą wojnę biologiczną z Zachodem gdyż od zawsze jedzą wszystko co dogonią i co im na drzewo nie ucieknie dlatego są znacznie bardziej uodpornieni na odzwierzęce wirusy od Amerykanów i Europejczyków ,a poza tym mają 1,4 miliarda ludności ...
Ciekawy2020.04.3 19:50
Chiny i Kosiniak to tygrysy, papierowe. Ambicje wielkie tylko umiejętności brak.
hrabia Potocki2020.04.3 19:16
Ciekawy artykul, USA powoli przenosi produkcje do Indii , jak twiedzi Bezos szef Amazon tam obecnie bedzie trend firm, sekretarz KPCH i jego partia nie zrozumieli jeszcze swojego wielkiego bledu.Czas pokaze ze Bezos mial racje,oby tak sie stalo, przez Chiny wszyscy zbiednielismy
sct2020.04.3 18:53
Koniec globalizacji, ja nie kupuję nic "made in china"
wujek dobra rada2020.04.4 16:42
Moj nastepny smartphone bedzie z Chin.
src2020.04.4 18:09
Na głupotę nie ma jednak leku;)
pistoleto2020.04.3 18:32
wybić do ostatniej nogi chińskich komunistów z szi cin pinpongiem na czele
NIELEGALNE!!! 2020.04.3 15:10
Legalne, normalne obojętnie jakie firmy jak chcą zareklamować swój produkt wykupują czas w mediach. Tak robią ludzie uczciwi prezentujący swój produkt LEGALNIE mający LEGALNY PRODUKT. A kim jest ten pajac proponujący filmy "dożywotnio"? Ruscy, Ukraińcy gdzieś na Ukrainie, w Rosji jakieś mendy polsko-języczne mają NIELEGALNE kopie z Chin - ale tu nie chodzi o filmy tylko o WASZE KARTY KREDYTOWE. O DOSTĘP DO WASZYCH KONT!
Dom z papieru 42020.04.3 14:13
Oglądaj Dom z papieru s4! ( Lacasa de papel ) Czy Sala samobójców. Hejter 2020 https://filmvod.pl Zapraszam no nową wyszukiwarkę filmów i seriali! Nowości oraz stare filmy!
bogdanus2020.04.3 12:23
Jest odwrotnie, państwa narodowe zrozumieją że dla bezpieczeństwa i egzystencji państwa. Niektóre ważne produkcje z Chin mimo że są mniej opłacalne, muszą wrócić do poszczególnych narodów. To bardzo ograniczy gospodarkę Chin.
Hanys2020.04.3 12:21
Ci co tutaj wypisują swoje "mądrości" niech lepiej przeczytają co ma natemat wojny do powiedzenia chiński filozof i strateg, generał Sun Tzu. Dla Chin użyciwe wojska do działań bojowych jest ostatnim z pociągnięć, które mają powalić przeciwnika. Najpierw należy użyć wszystkich dostępnych śroldków, by przeciwnikamaksymalnie osłabić, by w końcu narzucić mu swoje warunki, najlepiej nie sięghając po siłę militarną.Poza tym wybierać należy nie tego kto jest najsilniejszy, ale tego kto najsłabszy. Otóżdziś tym najsłabszym jest Rosja. Uwiązana beznadziejnie w Syrii nie może sobie pozwolić na stworzenie nowych frontów działania. Natomiast sama potrzebuje i to na gwałt zagranicznych inwestycji, bo od tego zalezy jej przyszłość. Ale Chinom nie jest potrzebna cała Rosja tylko niektóre jej części dlatego będą robić wszystko by dogadywać się z jej Regionami poza plecami Moskwy. Do czego to doprowadzi? To proste. Otóż do rozpadu Rosji a najpierw do otwartych działań wojennych> A ru zwycięzca może być tylko jeden, a mianowicie Chiny.
nie ślepy2020.04.3 11:56
Doświadczenia z poprzednich dziesięcioleci jasno mówią, że komuchom(lewactwu) się nie wierzy, żeby jak się starali być na początku mili i sprawiali wrażenie, że robią coś bezinteresownie dla ludzi!!!
Wyborca2020.04.3 11:29
Przed chwilą Gowin zniweczył marzenia obłąkanego 70 letniego starca o wyborach, życie wielu ludzi uratowane!!!
oficer LWP2020.04.3 11:34
jak zamkną wszystkie sklepy ze spożywczymi włącznie to uratują jeszcze więcej ludzi, taki jest twój tok myślenia?
Wyborca2020.04.3 11:55
Jeść trzeba tego się nie da przełożyć a wybory i picie w knajpach da się przełożyć
kapral2020.04.4 21:31
Jestem towarzyszu ludowy. Na rozkaz, strzelać?
Aryjczyk2020.04.3 11:19
Podpiszcie proszę petycję do Trampa o ukaranie Izraela za wpuszczenie do Chin koronawirusa wyprodukowanego w tajnym laboratorium broni biologicznej.
Killuminati masonus franciszkus2020.04.3 11:14
Tak tak chinczycy sobie wypuscili na podworku wirusa zeby nie bylo na nich, jakie to przebiegle...bzdury
Myślący2020.04.3 11:14
Wojna jest jak zawsze bez sensu.
Walczymy2020.04.3 11:03
Chiny tak samo jak Europa czy USA dostały w d...pe. Teraz nie ważne czy to sztuczne czy naturalne. Teraz czas odpowiedzialności. Nikt się nie przyzna.
V732020.04.3 10:36
Podpiszcie proszę petycję do TRUMPA o pociągnięcie do odpowiedzialności KOMUNISTYCZNYCH Chin za koronawirusa: https://petitions.whitehouse.gov/petition/petition-president-donald-trump-hold-chinas-government-accountable-coronavirus
Valdez732020.04.3 10:34
Podpiszcie proszę petycję do Trumpa o pociągnięcie do odpowiedzialności KOMUNISTYCZNYCH Chin za koronawirusa: https://petitions.whitehouse.gov/petition/petition-president-donald-trump-hold-chinas-government-accountable-coronavirus
Dom z papieru 42020.04.3 10:18
Oglądaj Dom z papieru s4! ( Lacasa de papel ) Czy Sala samobójców. Hejter 2020 https://filmvod.pl Zapraszam no nową wyszukiwarkę filmów i seriali! Nowości oraz stare filmy!
janusz2020.04.3 10:00
A dlaczego wrogiem świata mają być Chiny a nie na przykład Izrael i jego zbrojne ramie USA?
oficer LWP2020.04.3 11:32
bo to PANY, którym służy Partia Interesu Syjonu (PIS)
V82020.04.4 18:09
Znowu wszędzie żydzi i masoni? Znam dobrego psychiatry, on leczy takie choroby
anonim2020.04.3 9:23
Eurofins: Testy na Covid-19 zanieczyszczone Covid'em-19 «Czy można wierzyć w to, że zanieczyszczenie Covidem-19, testów na Covid-19 produkowanych przez Eurofins jest rzeczywiście przypadkowe?» źródło: ram.neon24.pl/post/154265,eurofins-testy-na-covid-19-zanieczyszczone-covid-em-19
Norymberga dla komuny!2020.04.3 10:18
a co to za ruska stronka , która podaje ubecka neon24?
nnn2020.04.3 9:11
Nie da się wygrać w dzisiejszych czasach wojny światowej, przy dzisiejszej ilości broni masowego rażenia, dlatego już od dłuższego czasu mamy pokój. Wojnę wywoła ten kto o tym zapomni, lub zlekceważy
kgb2020.04.3 9:09
frondowsko-pisowskiego obłędu ciąg dalszy, wynika, że obłąkańcy smoleńscy nie mogą się doczekać wojny dlatego tak ciągle bredzą o Polsce z przed II w. ś. aby wzorem ówczesnych elit sp*lić do Izraela w razie wojny
Niejestemrobotem2020.04.3 9:07
Tylko że nawet zakładając, że ten wirus powstał sztucznie i został wypuszczony celowo to bardziej prawdopodobnym sprawcom jest USA niż Chiny. Po prostu, mimo problemów Chiny coraz bardziej doganiały USA. Tak gospodarczo jak i militarnie. To USA cały czas starały się walczyć z Chinami na różne sposoby. I zaczynanie epidemii na swoim terenie byłoby ze strony Chin głupotą, bo nie mogli mieć pewności, czy opanują epidemię, oraz czy inne kraje nie zastosują szybko izolacji, a w takim przypadku ponieśli by tylko oni straty.
ryszard2020.04.4 18:25
Gdzie się dwóch bije, tam trzeci korzysta.
Newsroom2020.04.3 9:02
My Polacy którym zależy byśmy byli wolni i niepodlegli, powinniśmy zrobić wszystko by USA zwyciężyły w tej wojnie, by zwyciężył bliski nam świat anglosaski, i świat atlantycki !! Chiński komunistyczny świat jest nam obcy i grozi to, po raz kolejny utratą wolności oraz totalnym zamordyzmem we współczesnym świecie - totalną kontrolą wszystkiego co jest nam drogie i bliskie !
norbert2020.04.3 8:56
Od kiedy to Chińczycy likwidują polską gospodarkę . To polski rząd unicestwia klasę średnią i wyższą , która nie będzie potrzebna w nowym ładzie po wirusie.
JanP2020.04.3 8:53
Skąd się urwał ten propagandysta. Na odległość śmierdzi amerykańską propagandą w wydaniu dla debili z prerii.
ryszard2020.04.3 8:36
Przegra cała europejska cywilizacja i to z naszej winy, bo to my wybieraliśmy przygłupów na naszych wodzów. Inteligencja polega między innymi tym, że nie popełnia się drugi raz identycznego błędu. Błąd z imigrantami polegał na tym, że zamiast pomóc im w miejscu ich życia, dopuszczono do emigracji, która zamiast zmniejszać zło, powiększyła je tak w przypadku emigrantów jak przyjmujących. Popełnili błąd na skalę ludobójstwa. Szokiem jednak jest, że ci sami decydenci popełniają ten sam błąd w przypadku koronawirusa, Zamiast natychmiast uniemożliwić przyjazdy z Chin i pomóc natychmiast wszelkimi środkami wszystkich państw opanować epidemię w Chinach, dopuszczono do rozlania się jej po całym świecie. Trudno nie zadać pytania, czy to zmowa światowych ludobóców, czy skrajni debile ?.
wujek dobra rada2020.04.3 8:18
Dziwne sformulowania o chinskim wirusie albo agresorze, ktorym jest rzekomo przewodniczacy Xi. Jezyk wziety z jakichs broszur propagandowych USA, ktore nagle sie ocknely, ze Chiny przeganiaja je w wyscigu na dominujace mocarstwo we wspolczesnym swiecie. Ale kiedy mozna bylo robic z Chinami dlugoletnie interesy wspierajace gospodarcza hosse i mozliwosc bogacenia sie przez miliarderow, to wszystko bylo OK. Ktos mial kogos wykiwac, a sam zostal wykiwany.
gość1112020.04.3 7:50
jak mają nie wygrać skoro Europa i USA dali im technologie, miejsca pracy, firmy produkują w Chinach bo Europa chciała taniej. u nas zostaną usługi i rozrywka. jedynie Niemcy robią coś u siebie przynajmniej samochody im zostały. USA też chciało taniej wiec produkcja przeniesiona do Chin! to wina tego że rządy pozwoliły firmom na inwestowanie w Chinach. więc jeśli faktycznie jest wojna to powinno się teraz nie kupować towarów z Chin i Chiny leżą na łopatkach pokonane.
ten obcy2020.04.3 7:26
całkowity rozpad "folwarku zwierzęcego" PO 10 maja, następnie nastąpi "dorzynanie watachy"
hb2020.04.3 13:53
Pierwszy będziesz dorżnięty jak prosiak
DAREK2020.04.3 7:14
NO NARESZCIE JAKIŚ KONKRETNY ARTYKUŁ A NIE JAKIEŚ BANIALUKI O GEJACH CZY INNYCH "MYŚLĄCYCH INACZEJ". TAK TRZYMAĆ FRONDO!!! PRZYNAJMNIEJ CI CO UMIEJĄ TYLKO KRYTYKOWAĆ, NIC NIE MAJĄ DO POWIEDZENIA BO ZA DŁUGI TEKST DO CZYTANIA.....
Widziane z dystansu2020.04.3 7:51
Dobrze, ale po co krzyczysz?
Wiesław Kaloryfer2020.04.3 8:08
Ja przeczytałem cały. I mam do niego takie same zastrzeżenia jak do poprzedniego tekstu tego autora traktującego o tym samym temacie. Wziął dane nie wiadomo skąd, jakoś dziwnie nie korespondujące z tym, co można przeczytać u innych autorów w tym temacie i co ciekawe zna już ostateczny rezultat konfrontacji. To już jest rekord świata. Powinni go zatrudnić we wszystkich najbardziej wpływowych think-tankach, bo tam dalej nie wiedzą jak ta cała "zadyma" się skończy. Ale przyznaję - po stokroć wolę takie teksty, niż przerażające relacje z inwazji gejów i gender. Poza tym red. Grzesik bez względu na to czy zgadzam się z jego tezami czy nie, potrafi pisać tak, że bardzo dobrze się to czyta.
Mapa2020.04.3 6:53
Bardzo ciekawa analiza. Zakłada jednak że wojna nie wywołała się sama. Nawet jeśli "niewidzialna armia" nie jest pochodzenia naturalnego to nie jest jasne kto ją uruchomił. Nie jest zrozumiała postawa USA że tak biernie i z opóźnieniem przeciwdziałały atakowi. Jeśli jest to wynik osobowości ich aktualnego przywódcy to marnie świadczy o "potędze" ich systemu. Oczywiście zgadzam się że Chiny stracą w tej wojnie najwięcej. Nie wiem tylko jak Xi ma się cofnąć o krok. Chociaż mam pewien pomysł: Chiny powinny wysyłać cały sprzęt ratunkowy( respiratory, maski itp) za darmo w szczególności do najbogatszych krajów świata które są najbardziej dotknięte pandemią i są ich największymi rynkami zbytu. Wtedy Xi mógłby odzyskać twarz.
Podawajcie liczbę wyleczonych w Polsce.2020.04.3 6:52
Zacznijcie wreszcie w statystykach podawać obok liczby zakażonych i zmarłych z powodu wirusa również liczbę wyleczonych. Dopiero wówczas można sobie wyrobić zdanie o faktycznej liczbie zakażonych według poniższego wzoru: Faktyczna liczba zakażonych = Całkowita liczba zakażonych - liczba zgonów - liczba wyleczonych. Brak systematycznego podawania liczby wyleczonych ma chyba na celu wywoływanie paniki w społeczeństwie.
Stani2020.04.3 7:13
To są dane tzw skumulowane. Wyjdź ponad Frondę i poszukaj takich danych na zewnątrz.
Saki Faki2020.04.3 6:37
Co to za defetyzm siejecie, trzecią, a także wszystkie kolejne wojny wygra wielkie mocarstwo polskie, czołowy producent maseczek, sojusznik San Escobar pod wodzą Żoliborskiego Mocarza, Mlask Tse Tunga. Co zostało przewidziane w licznych przepowiedniach cytowanych na Frondzie, portalu poświęconym jak i wiarygodnym:)
fumfel2020.04.3 6:59
Nawet dochtór, czołowy polski demaskator śladów transmisji onucowego smrodu o tym wspominał, Polska będzie mocarstwem rozciągającym się nawet na północ od Kanady.
Saki Faki2020.04.3 7:04
A to jeszcze nie jest?
ABC2020.04.3 7:13
...twój cynizm nie na miejscu.
Saki Faki2020.04.3 18:30
Jaki cynizm, jaki cynizm. Zaniedbane szpitale, ludzie umierają to cynizm. Parady równości chcą odwołać to cynizm. Kochajmy się.
zaoranydzban2020.04.3 7:32
ssijpalecwokuw
_-_2020.04.3 15:22
@Saki Faki Ssij pałę, będziesz miał zęby białe xD
Saki Faki2020.04.3 18:33
Wypraszam sobie ale dla ciebie zrobię wyjątek. Ty osaczniku. Mój tel. 7 499 654 6969. mówią ci coś te cyferki, love.
.2020.04.3 18:52
Sk.rwielu, uważaj co mówisz...
Saki Faki2020.04.3 18:34
Agnieszko pomóż.
Saki Faki2020.04.4 21:28
No jestem. Ten to nie ten. Pracuje teraz nad metoda druta anty bakteryjnego. Biorę i się nie zaciągam.
Kato Starszy2020.04.3 20:15
Ależ denny komentarz, pisany przez jakiegoś gościa z gimbazy.ZAłosne
T2020.04.3 6:37
Czy tak czy siak - zawsze Pan Bóg na końcu wykorzystuje daną sytuację aby świat stał się lepszy, a ludzie zeszli na ziemię. Popatrzmy co też wygadywano przed tą pandemią - że zdobędą Marsa, skolonizują Wszechświat, kopalnie na planetoidach zbudują, no i najgorsze - Transhumanizm się zaczynał. A wszak mieszanie genów ludzi ze zwierzętami, robotami czy demonami to nam przypomina zdanie z Apokalipsy, że w czasach ostatecznych będzie jak za czasów Noego. A za czasów Noego demony brały sobie córki ludzkie i płodziły takie właśnie cyborgi. A do tego aborcja, eutanazja, eugenika, skrajny egoizm, Dolce Vita, sodomici, człowiek najważniejszy, będziecie jako bogowie itd... No i Pan Bóg dopuścił te niewidoczne wirusy aby to zatrzymać. Człowiek ocknie się i świat stanie się bardziej normalny, bo bieda czyni ludzi lepszymi. Dla mnie ten koronowirus to wybawienie dla świata, który pędził autostradą do piekła.
Stani2020.04.3 6:48
Dobrze by było, żeby przy okazji tej pandemii wszyscy Bogowie tego świata, niezależnie od podziału terytorialnego dogadali się, żeby ludzie stali się lepsi. Pomódlmy się o to, każdy do swojego Boga.
Saki Faki2020.04.3 6:55
Z tymi bogami to jest pewnie jak z platformą i pisem:)
Stani2020.04.3 7:11
Podzielili się na strefy wpływów i miejmy nadzieję, że się jakoś dogadają, w końcu to Bogowie, nie ludzie.
meg2020.04.3 9:02
Optymistycznie zakładasz ale Apokalipsa mówi ,że mimo wielu plag ,kataklizmów i boleści ,które spadną na bezbożny świat , ludzie bluznić będą Bogu i się nie nawrócą . Miejmy nadzieję , że to jeszcze nie ten czas ,że czas łaski wciąż trwa.
T2020.04.3 16:40
Chyba to jeszcze nie Koniec. Z tego co się orientuję, to Koniec Świata nastąpi kiedy ludzkość, będzie żyła dobrobycie, bez problemów, zapomną o Bogu i wówczas Koniec przyjdzie jak złodziej. Póki ktoś się Końca spodziewa, to raczej nie teraz. Myślę, że diabeł pod koniec czasów zrobi coś, co ludzi uwiedzie, po to aby mu pokłon oddali. No ale trwamy w czasie Bożego Miłosierdzia i wiemy, że po nim nastąpi czas Bożej Sprawiedliwości - czyli Sąd Ostateczny.
Taki jeden2020.04.3 6:30
"Czy wygrają?" Ja by się nie bawił w takie dywagacje. Doświadczenie pokazuje, że nie da się przewidzieć biegu wydarzeń w przód w czasie. Trzeba się skupić na teraźniejszości.
Niepokorny2020.04.3 10:03
Masz ewidentne braki edukacyjne, bo gdyby tak było jak piszesz, to logika stałaby się niepotrzebna, wielu noblistom należało by odebrać nagrody, itd. Człowiek który żyje tylko teraźniejszością jest wytworem marksistowskiej teorii bytu. Natomiast człowiek który patrzy w przyszłość, ma plany, marzenia, rozwija się, żyje duchowo, a nie zastanawia się tylko nad tym co dziś mam zrobić,jakie potrzeby zaspokoić, by na koniec dnia pogratulować sobie, że przeżył.
Taka prawda2020.04.3 17:33
oby uisrael zdechł czas najwyższy za te wszystkie wojny napaści mordy w imię koszernej jewrokracji i wyzysku , to nawet hitler z niemcami nie napadł na tyle państw co ta wspaniała hameryka ...
gupimoch2020.04.4 9:51
Ja tym uisraelom najbardziej nie moge wybaczyć Katynia i sojuszu z Hitlerem w 39.