Sejm przyjął nowelę Kodeksu karnego polegającą na zaostrzeniu kar dla osób skazanych za korupcję. Nowela, zwana także ustawą antykorupcyjną, to autorski projekt Kukiz 15. PiS udzielił mu swojego poparcia w ramach umowy pomiędzy ugrupowaniami.

Za przyjęciem ustawy głosowało 286 posłów, jeden był przeciwny, a 158 wstrzymało się do głosu.

Ustawa przewiduje rozszerzenie listy przestępstw, których sprawców sądy będą mogły pozbawiać praw publicznych. W odniesieniu do tych przestępstw sądy będą mogły także karać utratą pracy lub dożywotnim zakazem pracy w instytucjach publicznych. 

Skazani za korupcję nie będą także mogli ubiegać się o publiczne środki finansowe w ramach przetargów.

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, parlamentarzyści nie będą mogli być zatrudniani w spółkach, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 10 proc. akcji lub udziałów.

Poza rozwiązaniami karnoprawnymi, zgodnie z ustawą antykorupcyjną na partiach ciążył będzie obowiązek prowadzenia i aktualizacji rejestrów wpłat. Rejestry te podlegać będą publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

jkg/rp