10.12.18, 16:22Zdj. Twitter/PiS_ORG_PL, edytowane

'Wchłonięcie' Nowoczesnej na nic! PiS z prawie dwukrotną przewagą nad opozycją!

 

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w grudniu, Prawo i Sprawiedliwość (z Solidarną Polską oraz Porozumieniem) wygrałoby z wynikiem na poziomie 41 proc. Głosowanie na PO zadeklarowało 24 procent respondentów. 

To wynik najnowszego sondażu CBOS. Podium zamyka Polskie Stronnictwo Ludowe (7 proc.), a do Sejmu weszłoby jeszcze Kukiz'15 z wynikiem 5 procent. 

PiS odnotowało straty o 1 pp. w porównaniu z listopadem. Platforma zyskała 3 pp, wynik PSL jest bez zmian, podczas gdy ugrupowanie Pawła Kukiza zaliczyło spadek na poziomie 1 proc. 

Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego. O włos byłby Sojusz Lewicy Demokratycznej, na który chciałoby głosować 4 procent badanych- oznacza to spadek o 1 pp w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Dalej jest partia Wolność z wynikiem- bez zmian- 3 proc. Na Nowoczesną głosowałoby 2 proc. respondentów, wynik jest również bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem. Pozostałe partie: Razem, Ruch Narodowy oraz Zieloni otrzymały po 1 pp. poparcia.

Sondaż został przeprowadzony metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 29 listopada – 9 grudnia 2018 roku na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

yenn/PAP, Fronda.pl