10.10.17, 16:00zdj. screen Youtube

Wildstein- 'Równość'-fetysz współczesności

Trwa międzynarodowa konferencja naukowa: "Europa-kryzys i nadzieja". Celem konferencji jest namysł nad źródłami jedności Europy – w sposób szczególny nad aktualnością dziedzictwa antyku i chrześcijaństwa oraz nad tym, jak może ono wpłynąć na współczesną praktykę polityczną.

Do kluczowych zagadnień należy jedność Europy. Obecnie projekt integracji europejskiej przeżywa jednak poważny kryzys, do którego źródeł należy niedocenienie duchowego rdzenia tej jedności. Tymczasem to właśnie wartości wyznawane przez europejskie narody zrodziły wspólną tożsamość europejską. Poza nimi jedność naszego kontynentu wydaje się niemożliwa. Jan Paweł II mówił: „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha…”.

Jednym z prelegentów jest dziennikarz, pisarz i publicysta, Bronisław Wildstein. 

"Nauczyliśmy się żyć w kategoriach równościowych. Równość to jest fetysz współczesności. Równość rozumiana jako tożsamość. Nie potrafimy zrozumieć, że w rzeczywistości ludzkiej role są komplementarne"- powiedział podczas panelu dyskusyjnego. Dziennikarz odniósł się do wystąpienia diakona prof. Andrieja Kurajewa z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, który mówił o zmianach w cerkwii prawosławnej, wpływającej na wzrost znaczenia kobiet. 

W ocenie dziennikarza, na problemy współczesnego świata- także religii- postrzegamy ze zbyt krótkiej perspektywy, a nasze spojrzenie jest stosunkowo ograniczone. 

"Nasze doświadczenie to parędziesiąt lat, obserwujemy je przez ten czas i zaczynamy nadawać im rangę niejako procesów naturalnych. Mówimy o tym, że wyludniają się kościoły itd. Okazuje się, że jest to oczywiste, bo nasza perspektywa jest krótka. To nie jest żadne unicestwienie religii, tylko zmiana jej sposobu istnienia"- powiedział publicysta. 

Bronisław Wildstein zwrócił również uwagę na kwestię równości międzypłciowej. We współczesnych społeczeństwach stała się ona pewnego rodzaju fetyszem . Wildstein podkreślił, że takie kwestie, jak wchodzenie kobiet do Kościoła, zaczynamy patrzeć z naszej obecnej perspektywy. Wildstein zaznaczył, że role ludzkie nie są równe, ale komplementarne. Dotyczy to ról kobiet i mężczyzn. Czy oznacza to, że któraś z dwóch płci jest lepsza czy też gorsza?

"Kobieta i mężczyzna mają role komplementarne, co nie oznacza, że któreś jest lepsze, inne gorsze. Ale kobieta nie jest mężczyzną, a mężczyzna nie jest kobietą. Nie wiem czy kiedyś kobiety będą kapłanami na takich zasadach jak mężczyźni. Nie widzę powodów, by uważać, że jest to naturalny proces i musimy do tego dążyć"- ocenił dziennikarz. 

Jak podkreślił Bronisław Wildstein, myślenie nowoczesne wywiera na nas pewną presję, wymaga od nas zmian, które z pewnej perspektywy nie są wcale oczywiste. 

W konferencji „Europa – kryzys i nadzieja” udział biorą wybitni filozofowie i myśliciele reprezentujący różne tradycje duchowe kultury judeochrześcijańskiej. Prelegentami podczas konferencji są: ks. abp prof. Grzegorz Ryś z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, prof. John Milbank (Wielka Brytania), prof. Andriej Kurajew (Rosja), prof. Szewach Weiss (Izrael), prof. Marek A. Cichocki, dr Dariusz Karłowicz.

yenn/Fronda.pl