04.07.18, 17:30screenshot Youtube

Wniosek Bodnara odrzucony. Przełomowy wyrok TK

Przełomowa decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Odrzucił dziś skargę Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, dotyczącą przepisów regulujących orzekanie kary łącznej.

Decyzją TK podjął jednogłośnie w pełnym składzie przez sędziów wybieranych w tej i poprzednich kadencjach Sejmu.

Rozpatrywana przez Trybunał skarga dotyczyła wątpliwości w kwestii ograniczenia zasady „lex mitior” głoszącej, że w przypadku, gdy między dokonaniem przestępstwa a wydaniem wyroku miała miejsce zmiana sankcji karnej, konieczne jest orzeczenie kary łagodniejszej.

TK uważa, że rozpatrywane ograniczenie zasady „lex mitior”, które stanowi skutek przepisów dotyczących kary łącznej mieści się w granicach swobody ustawodawcy.

Mechanizm owej kary – uważa Trybunał – już oznacza jej złagodzenie dla skazanego.

dam/PAP,Fronda.pl