10.07.17, 08:05Fot. Youtube; Wikipedia

Wraca komisja ds. reprywatyzacji, co z HGW?

To będzie pracowity tydzień dla komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie. Dziś jej członkowie spotkają się o godzinie 11.00 w resorcie sprawiedliwości na posiedzeniu niejawnym w sprawie działek przy Twardej 8 i 10. Na czwartek zaplanowano zaś pierwszą rozprawę dotyczącą Chmielnej 70.

Komisja zajmowała się działkami przy Twardej podczas czerwcowych rozpraw. W tych sprawach przesłuchano: byłych urzędników ratusza, adwokatów, osobę skupującą roszczenia reprywatyzacyjne czy pełnomocników domniemanej spadkobierczyni gruntów przy Twardej, pominiętej w ustalaniu udziału w spadku. Przewodniczący komisji Patryk Jaki wyjaśnia, że decyzje będą podejmowane dziś w drodze głosowania: „Zapadną decyzje po rozprawach dotyczących dwóch adresów, które zakończyliśmy już w czerwcu. To będą nasze pierwsze decyzje. Bardzo ważny dzień dla nas i - jak sądzę - również dla Warszawy” - twierdzi.

Komisja weryfikacyjna rozpocznie także przesłuchania w sprawie nieruchomości przy ulicy Chmielnej 70. Podobnie, jak w przypadku Twardej, w charakterze strony wezwano prezydent miasta Hannę Gronkiewicz-Waltz. Patryk Jaki liczy, że szefowa stołecznego ratusza tym razem złoży swoje zeznania: „Nie można tego wykluczyć, że pani prezydent będzie. Została prawidłowo wezwana na rozprawę, dlatego czwartek może być bardzo ciekawym dniem w kontekście wyjaśniania afery reprywatyzacyjnej w tym mieście. Jeśli pani prezydent się nie stawi, niewykluczone, że ponownie będzie decyzja o jej finansowym ukaraniu” - podkreśla.

Komisja Weryfikacyjna ukarała prezydent Warszawy dwukrotnie karą po 3 tysiące złotych za niestawienie się na wezwanie w czerwcu. Zgodnie z ustawą o funkcjonowaniu komisji, osoba, która ponownie nie stawi się na rozprawie, może być ukarana grzywną do 10 tysięcy złotych.

Zgodnie z ustawą, komisja weryfikacyjna może utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną, uchylić ją lub przekazać sprawę zwrotu nieruchomości do ponownego rozpatrzenia. Komisja ma też prawo do wstrzymywania postępowań sądowych oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

Rada Społeczna działająca przy Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w Warszawie chce wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji stołecznego ratusza w sprawie działek przy ulicy Twardej 8 i 10. Mówi o tym opinia przekazana przez Radę do Komisji w minionym tygodniu.

Powołanie komisji weryfikacyjnej to pokłosie afery reprywatyzacyjnej w stolicy, która stała się głośna latem 2016 roku po ujawnieniu przez media szczegółów sprawy wartej około 160 milionów złotych działki przy Pałacu Kultury i Nauki, pod dawnym adresem Chmielna 70.

Według szacunków, między innymi Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, liczba poszkodowanych w tzw. aferze reprywatyzacyjnej wynosi 40 tysięcy osób - lokatorów i prawdziwych właścicieli nieruchomości.

jsl/IAR