29.01.21, 08:25Fot. ilustracyjne, Screenshot Youtube - Janusz Jaskółka

Z internetu: Piekła się otwarły...

Komentarze

Jan Bodakowski2021.02.10 21:20
Piję teraz tylko czystą.
Matka Kurka2021.02.10 21:21
A ja wolę włoskie antypandemiczne wino
Witek Gadomski2021.02.10 21:22
Jesteś ie głupi .Wszystko ma swój smaczek
Aleksander2021.02.8 11:45
ale pierdy... niektóre artykuły naprawdę ciekawe, ale ustawianie kobietom życia jest słabe ;) zwłaszcza, że ustawiają je stare dewotki, kawalerzy, czy dewianci w sutannach.... piekłem jest wpieprzanie się ludziom do ich życia...
Jan Radziszewski2021.01.30 22:15
Uwaga wszyscy! Nie czytajcie bzdur i kalumnii, które wypisuje jakiś bydlak wykorzystujący moje szacowne nazwisko. To albo dywersant i sabotażysta na żołdzie Putina, albo totalny wariat, którego pielęgniarze w jakimś szpitalu nie mogą upilnować.
Jan Radziszewski2021.02.12 18:52
kolejny żyd wklejący swoje głupie posty pod moim Nazwiskiem ale to się na pewno skończy nie dalej jak za 3 lata ' gdy trafisz do PIEKŁA po za tym żadnej wody ognistej nie piłem i nie pije + O Zb. Nr 71. Nieboszczykowie ukażą się trzeciego dnia. Zapisz: Dzieci Moje, najpierw na niebie, nocą, ujrzycie złocisty, wielki Krzyż. / Mt 24,30 dzienniczek św. s Faustyna 83 ) Wszyscy i na całym świecie usłyszycie wielki grzmot, powstanie wicher jako trąba morska, wszystko zmiatać będzie, co stanie na jego drodze. Ziemia nagle zacznie drżeć, początkowo z przerwami, a potem bezustannie kolebać się będzie. Gwiazdy będą zmieniały swój kierunek szybko i zupełnie inaczej niż zawsze, widok nieba się zmieni, zginie Duży Wóz, Mały Wóz, wszystko będzie się od siebie oddalać, niebo stanie się inne, nieprzyjemne. Między wami pojawią się tej nocy ci, co już dawno pomarli. Będą też przebiegać ulicami wytoczone z piekieł wozy naładowane demonami i złymi duchami. One to będą czynić wielkie spustoszenie, zgiełk, hałas, jęk, płacz. Domy wasze będą się rozpadały jak domki z kart. W tej strasznej godzinie szatani będą śmiało sobie poczynać, porywać będą dusze tych, co Boga się wyrzekli i szerzyli na świecie niewiarę, tych, co to z serc ludu Bożego krzyż i wiarę wyrywali. A tej nocy ciemnej niech drżą też matki morderczynie, te, co mordowały dzieci poczęte. Groza wielka, a grozy coraz więcej będzie. Morza i oceany wystąpią ze swoich brzegów i będą iść na ląd w postaci wielkiej ściany stojącej. Potem wszystko obejmie pierścień, który błyskawicznie będzie się rozszerzał z minuty na minutę. Będzie stawał się ogniem huraganowym tak, że obejmie całą kulę ziemską. Wszystko zacznie płonąć, woda morska i oceanów wrzeć będzie i płonąć jak nafta. Jeśli te dni ciemności nie będą ludzkości odwrócone, wszystko, co żyje na ziemi w tych dniach ciemności zginie. Łaski Miłosierdzia Bożego dostąpią jedynie ci, co Boga mają w sercu, żyją według świętych Bożych przykazań, wierzą silną wiarą w Trójcę Przenajświętszą, w Niepokalaną Dziewicę Maryję. Tylko oni mogą przetrwać i przez modlitwę i ofiarę swego cierpienia, przetrwają. … ) Co wtedy, wówczas tj. już wkrótce, będzie z owymi Prawodawcami bezbożnego prawa, prawa GENDER, ect. rządzącymi żydami i oczywiście z owymi jw. zniewolonymi i opętanymi synami i córkami złego?
Jacek_mi2021.01.30 18:17
Jak Pan Bóg chce kogoś ukarać to mu najpierw odbiera rozum, co widać i słychać i czuć. Wytrzymajmy jeszcze trochę a świat o nich zapomni.
Jan Radziszewski2021.01.30 6:07
d-c + Ponieważ z głupoty, odrzucili sami z siebie tj. z własnej złej wolnej woli Boga w Trójcyjedynego. Opanowała ich pod wpływem hipnozy demonicznej „Cezara” „Węża” pycha i nienawiść do wszelkiego Dobra, Prawdy, Sprawiedliwości, Mądrości, Miłości i Miłosierdzia Boga, która jest główną przyczyną, utworzenia Antykościóła nazywanego w Apokalipsie św. Jana: „Synagogą szatana”. (Ap. 2,9; 3,9) w której wszyscy należący do niej, tak jak pisze do Efezjan św. Paweł są poddani złej władzy „Władcy mocarstw powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu”. ( Ef. 2,1-3) Czczą, bowiem z powodu własnej głupoty Węża, „Pierwszego Ateistę” świata, piewcę szczęścia bez Boga, który pragnie w swej niezmierzonej pysze, ustanowić ponad wszelkie szczyty „hańbę”ludzkości, która zowie się „Ateizm”. Tak więc zniewoleni ateiści, bałwochwalcy, oświeceni ciemnością demoniczną – Lucyfera - „słowo kłamstwa” tę I –władzę zła, który najpierw sam siebie samego oszukał („kłamała nieprawość sobie” Ps. 26,12 +W) bowiem oświecił się swoim Kłamstwem, które jest światłem ciemności „Gnosis”, „Wiedzą Poznaniem Nauką Sztuką” przeklętą i poznał tzw. „Naukową Wiarę, Wiedzę i Poznanie Naukę, Sztukę”. Ta jego jakoby wielka Inteligencja stała się, przyczyną upadku w tzw. Nirwanę niebytu z Bogiem Miłością, nie tylko dla niego, ale również dla jego towarzyszy, którzy go poparli w jego Buncie i dlatego razem z nim zostali potępieni przez Boga i dlatego dla nich już miejsca w Niebie nie znaleziono. /Ap. 12,8) Zostali więc wraz z nim, strąceni w „noc bez gwiazd”, w przyszłość bez nadziei, żyją w rozpaczy, wieczną myślą: „to nigdy nie powinno się nam zdarzyć” - „To jest twoja niewybaczalna wina”! Miłość do Boga zamieniła się w nienawiść tak dalece idącą, że diabły mówiły „Naturalnie chcielibyśmy być szczęśliwi”- „Ale gdybyśmy mieli uznać Wielkiego – nie, nigdy” Ateiści, Illuminaci, wbrew głoszonym hasłom „Boga nie ma”, „Bóg nie istnieje”, „Człowiek jest bogiem” „Świat, *Kosmos, Przyroda*” sam zaistniał, bo tak zechciał” itd. - mają też jednakże, swojego pana i boga, władcę, króla, „Pierwszego Ateistę” świata, „słowo kłamstwa” Lucyfera. I odurzeni jego kłamstwem, tym tchnieniem grzechu szatana-diabła oddają mu z wielką gorliwością hołd, kult i cześć boską. Lenin przecież głosił, ten stały aktywizm działania, na polu ateizmu „trzeba poświęcić całe noce i cały dzień dla rewolucji” Dla kogo? Dla boga i pana wszelkich bezbożnych rewolucji i buntów, Pierwszego Rewolucjonisty Lucyfera tego Dinozaura Węża (Rdz. 3.1) Czerwonego Smoka (Ap.12,3) Której próżno szukać, takiej podobnej aktywności w apostolstwie wiary, podobnego zaangażowania, wśród chrześcijan na polu społecznym i religijnym. Ponieważ służą księciu tego świata, to nie mają żadnych trudności i przeszkód dla ateizacji świata
Jan Radziszewski2021.01.30 5:53
d-c + Och, jakże żałowałam za swój grzech! + Jeszcze większe cierpienie widziałam i odczuwałam, gdy patrzyłam na Adama, mojego męża, który mnie posłuchał i zjadł zakazany owoc. Musiał on niewinny człowiek Raju – dzielić los ze mną. Było to jedno pasmo cierpień, niedoli i bólu. Boleść moja była tak wielka, że nie umiałam sobie z tym poradzić. Wówczas Bóg dawał Adamowi natchnienia, a on mnie uspokajał. + Nasi synowie też byli jedni dobrzy, drudzy źli, gdyż grzech pierworodny zamieszkał w nich. Tak się dzieje nadal. Każde dziecko, rodząc się na świat, jest owinięte grzechem pierworodnym, z wyjątkiem Jezusa i Matki Jezusa Chrystusa. + To oni oboje prosili za nami, aby Bóg nas zabrał z tych mąk – cierpień do Królestwa Bożego, i tak się stało. Jednak lud pierworodny jest na innym poziomie Raju niż ludzkość dzisiejsza. Chociaż spotkania trwają, ale bycie razem jest niemożliwe, gdyż taka jest Wola Boża. Myślę, dzieci Boże, że zrozumieliście słowa moje i Adama – pierwszego człowieka. Chociaż ten przekaz jest jedynym naszym przekazem dla ludzkości tego wieku, prosimy was o to, abyście nie zapominali o pierwszych rodzicach - ludzkości” 42./ Czy nie mówi Pan wbrew słynnym tezom Feminizmu Kobiety są inaczej przeze Mnie obdarzone niż mężczyźni, bo różne są ich przeznaczenia. Zróżnicowanie osobowości mężczyzn i kobiet pomaga we wzajemnym uzupełnianiu się. Jeżeli oboje dokładnie ze sobą współpracują, to wtedy wzajemnie się dopełniają i uzupełniają.” Od samego początku Oświecenia do czasów współczesnych, ludzie starodawnego Węża, tajna organizacja ILLUMINATI uważająca się za bardzo ważną społecznie w świecie, ukryta w drugiej również super tajnej organizacji Masonerii, hołdująca i czcząca „Pierwszego i Największego Ateistę Świata”, jest za, i głosi Darwinizm Ateistyczny, i inne błędy w tym Feminizm - tumaniąc ludzi na całym świecie. Rewolucja - Bunt przeciwko Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi jest bezpośrednią przyczyną, że Bóg: „Zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce, (tak) żeby nie widzieli oczami oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, ażebym ich uzdrowił.” (J. 12,40) por. (Iz. 6,9-10) Ciąży na nich także, od dnia największego ich zaślepienia, rzucone na siebie, przekleństwo Boże. (por. Mt. 27,25) Zapominają więc, Nie każdy bowiem kto uważa się, za sprawiedliwego i świętego tu na ziemi, na tym świecie, jest przez Boga przewidziany i zapisany w Jego księdze wiecznego życia, jako ten wierny i posłuszny sługa, który będzie cieszył się szczęściem wiecznym: „On zaś odrzekł: Każda roślina, której nie sadził mój Ojciec niebieski, będzie wyrwana. (Mt. 15,13) /Ap. 12,8) Zostali więc wraz z nim, strąceni w „noc bez gwiazd”,
Jan Radziszewski2021.01.29 15:50
MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Cię, mam nadzieję w Tobie i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, nie uwielbiają Ciebie, nie mają w Tobie nadziei i nie kochają Cię. O Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze uwielbiam Cię i ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne na wszystkich Ołtarzach świata, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, jakimi On Sam jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez Niepokalane Serce Maryi błagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Amen.
opty2021.01.29 13:55
"Cipki Wszystkich Krajów Łączcie Się" - będą rżnąć......
ala2021.01.29 13:44
Po co tej hołocie aborcja nie wystarczy sterylizacja dozwolona o wiele bezpieczniejsza od aborcji .
bul komoruski2021.01.29 12:30
Woda z armatek załatwiła by te wiedźmy na ok !
Jan Radziszewski2021.01.29 11:53
d-c + dla demonów z piekła, oraz propagują odnowione stare błędy, herezje jako tzw. nowe nauki prawd, wiarę Ateizm, w różnych mutacjach jak: ewolucjonizm ateistyczny, dialektyczny, maoizm, praktyczny - kapitalizm, libertynizm, walczą z moralnością, szerząc rozwiązłość i brak poszanowania dla Prawa Bożego a przez Rewolucje, Bunty, Zamachy realizują swój demoniczny plan walki z Bogiem, dążąc do obalenia i zniszczenia Kościoła św. i Państwa Chrześcijańskiego. Tzw. Szerzenie masońskiej idei „dobra ludzkości” oraz ich diabelski, demoniczny koncept „eliminowania obskurantyzmu i uprzedzeń” w praktyce „oznacza ataki na ołtarz i tron”. A celem jest „upadek wszelkich dogmatów i ruina wszystkich Kościołów”. Z masońskiego punkt widzenia, tak zwana „wiedza pozytywna oparta na faktach” tzw. naukowych zmierzać miała jedynie do „wyniesienia siebie samej - ponad pojęcia teologiczne i metafizyczne” równocześnie ta odnowiona filozofia pozytywistyczna uczyniła „z postępu ludzkości rodzaj - religii” Kult pogański, bałwochwalczy dla nowych bogów ludzkości. Bardzo dużą rolę przypisuje się problemowi - uwolnienia kobiety „spod dominacji księdza”, bo uznano, że pomoc kobiet będzie nieodzowna, niezbędna „by doprowadzić do olśniewającego zwycięstwa tzw. „nauki” nad dogmatyzmem i objawieniem religijnym” dlatego w niektórych lożach masońskich postanowiono dopuścić do wyższych tajemnic także kobiety Np. Loża Droit Humain – Federacja Ordo Wszechświatowego Wolnomularstwa Le Droit Humain. + W nich wykluto „Feminizm” i inne współczesne błędy tzw. „Mody” Jak zwykle starodawny Wąż, wie, że kobieta go nie przechytrzy bo Intelektus Women w rozumowaniu, zawsze z NIM przegrywa. Daje o tym świadectwo nie kto inny jak pra-matka ludzkości Ewa; „ Jestem Ewa, pierwsza matka całej ludzkości. … W dniu, kiedy szatan skusił mnie do grzech pychy i zarozumialstwa, byłam skłonna dać wszystko, aby być tak wielką jak Bóg. Chociaż Ojciec Niebieski był tak dobry dla nas, że nie można sobie tego wyobrazić. + Żyliśmy jak najwięksi bogacze tego świat, mieliśmy siebie nawzajem i wszystko to co Bóg chciał nam dać. + Widzicie, co z człowieka może zrobić szatan – miejcie zawsze mnie w pamięci, jeżeli kusi was do złego. + Ja przegrałam z Bogiem i wy też przegracie, jeżeli nie ubierzecie się w worki pokutne – to znaczy, jeżeli nie zaczniecie żyć tak jak Bóg chce. Macie biskupów, macie kapłanów. Pytajcie ich w konfesjonałach, jak macie postępować, aby Boga nie obrażać. + Nie możecie się opierać tylko na tym, co wy sami myślicie. Musicie wiedzieć, że Szatan jest tak przebiegły, że ani na chwilę nie będzie chciał was opuścić, jeżeli zobaczy u was chociaż cień nadziei na grzech. - Ja też się opierałam, lecz byłam uległa w naturze - dlatego uległam i szatanowi. …
Czyt2021.01.29 14:01
Zapomniałeś o cyklistach!
Jan Radziszewski2021.01.29 11:09
Wszystkich bardzo przepraszam za tego osobnika, który bezczelnie wykorzystuje moje imię i nazwisko do szerzenia kłamstw, jadu i nienawiści. To prawdopodobnie pacjent szpitala psychiatrycznego, wielbiciel jakiejś sekty. Przypadek nieuleczalny.
Jan Radziszewski2021.01.29 11:55
kolejny parch który próbuje szkalować! mnie!
Jan Radziszewski2021.01.29 13:35
Kolejny drań, który się podszywa. I jeszcze antysemita.
Jan Radziszewski2021.01.30 5:46
durniu z Moskwy - uświadom sobie ,że największymi antysemitami są sami żydzi- czy w Wannsse nie uchwalili ofiary dla swojego cezara tj Lucyfera z tzw nieudaczników Galicji po to aby mieli teraz mamonę i władzę w świecie stąd żaden żyd znajdujący się na listach ofiary nie mógł uciec do USA i Kanady przed II wojną światową by uniknąć śmierci "Moi ludzie w ciągu kilkunastu lat doprowadzili do tego , że naród ten, pod naszym dyktandem – idzie do Unii Europejskiej jak nasza zawszona hołota szła (też pod dyktando) do „łaźni” hitlerowskich .” (…) nasi niepoprawni ortodoksi – na rozkaz rabinów - szli bez oporu do obozów śmierci. (…) W ciągu jednego pokolenia moi ludzie „wyprali” mózgi temu narodowi. Już nawet wielu Polaków wierzy w to że ich ojcowie mordowali naszą hołotę. (…) - Moi ludzie zamieniają katolikom Dekalog na sodomię i eutanazję (…) - Genialność moich ludzi doprowadziła do tego, że nasi wrogowie sami się wyniszczają. Nie musimy zadawać sobie trudu, aby ich wieszać, aby ich torturować, jak to robiliśmy w Rosji i wszędzie tam, gdzie zdobyliśmy władze „pod hasłem wyzwolenia ludu.” (…) W narodzie polskim ciągle zauważamy tu i ówdzie odruchy buntu (…) Nasi ludzie ciągle rozładowują te odruchy buntu, ale dopiero wejście tego bydła do Unii Europejskiej obezwładni ich całkowicie. W Unii Europejskiej Polacy będą tak jak, - wynędzniała mysz w pazurach wielkiego kota.. Po ich wejściu do Unii Europejskiej będzie zależało „od naszego humoru”, jak długo pozwolimy im konać w jękach i śmiertelnym przerażeniu.” (…) Niebezpiecznych dla nas patriotów można „kupić”. (Jak Judasza) Zależy tylko za ile, co też ciągle robimy. A których nie możemy „kupić”, mamy wypróbowane sposoby, że tacy umierają na „zawał serca”, albo „w wypadkach”. Tacy ciągle znikają z tej ziemi i z ludzkiej pamięci. Bezmyślne masy przyjmują to jako naturalne (…) Wiem, że wszystkim tu obecnym szczególnie leży na sercu oczyszczenie Polski z narodu, który daleki jest od uznania naszego boga światłości Lucyfera (…)
Jan Radziszewski2021.01.30 22:12
No i co mam zrobić z tym wariatem, który szarga moje szacowne nazwisko, wypisując stek bzdur, kalumnii, obelg i kłamstw? Spróbuje znaleźć po IP, w którym psychiatryku nie mogą kretyna upilnować i do komputera mu dojść pozwalają. A jak oni mu lańska nie spuszczą, to ja to zrobię.
Jan Radziszewski2021.02.12 18:55
O Zb. Nr 71. Nieboszczykowie ukażą się trzeciego dnia. Zapisz: Dzieci Moje, najpierw na niebie, nocą, ujrzycie złocisty, wielki Krzyż. / Mt 24,30 dzienniczek św. s Faustyna 83 ) Wszyscy i na całym świecie usłyszycie wielki grzmot, powstanie wicher jako trąba morska, wszystko zmiatać będzie, co stanie na jego drodze. Ziemia nagle zacznie drżeć, początkowo z przerwami, a potem bezustannie kolebać się będzie. Gwiazdy będą zmieniały swój kierunek szybko i zupełnie inaczej niż zawsze, widok nieba się zmieni, zginie Duży Wóz, Mały Wóz, wszystko będzie się od siebie oddalać, niebo stanie się inne, nieprzyjemne. Między wami pojawią się tej nocy ci, co już dawno pomarli. Będą też przebiegać ulicami wytoczone z piekieł wozy naładowane demonami i złymi duchami. One to będą czynić wielkie spustoszenie, zgiełk, hałas, jęk, płacz. Domy wasze będą się rozpadały jak domki z kart. W tej strasznej godzinie szatani będą śmiało sobie poczynać, porywać będą dusze tych, co Boga się wyrzekli i szerzyli na świecie niewiarę, tych, co to z serc ludu Bożego krzyż i wiarę wyrywali. A tej nocy ciemnej niech drżą też matki morderczynie, te, co mordowały dzieci poczęte. Groza wielka, a grozy coraz więcej będzie. Morza i oceany wystąpią ze swoich brzegów i będą iść na ląd w postaci wielkiej ściany stojącej. Potem wszystko obejmie pierścień, który błyskawicznie będzie się rozszerzał z minuty na minutę. Będzie stawał się ogniem huraganowym tak, że obejmie całą kulę ziemską. Wszystko zacznie płonąć, woda morska i oceanów wrzeć będzie i płonąć jak nafta. Jeśli te dni ciemności nie będą ludzkości odwrócone, wszystko, co żyje na ziemi w tych dniach ciemności zginie. Łaski Miłosierdzia Bożego dostąpią jedynie ci, co Boga mają w sercu, żyją według świętych Bożych przykazań, wierzą silną wiarą w Trójcę Przenajświętszą, w Niepokalaną Dziewicę Maryję. Tylko oni mogą przetrwać i przez modlitwę i ofiarę swego cierpienia, przetrwają. … ) Co wtedy, wówczas tj. już wkrótce, będzie z owymi Prawodawcami bezbożnego prawa, prawa GENDER, ect. rządzącymi żydami rządtowego i oczywiście z owymi jw. zniewolonymi i opętanymi synami i córkami złego?
Jan Radziszewski2021.01.30 5:36
i dopowiem tobie że każdy żyd i mason szkodząc Polakom poniesie większą karę niś żyd i mason szkodzący innym narodom. "Polska jest krajem starożytnym a Ariowie - Słowianie, w tym zwłaszcza z terenów dzisiejszej Polski, nieśli kulturę i swoje geny na Bliski Wschód i w wiele innych miejsc. Imię Mojej Matki jest słowiańskie – Miriam, to znaczy - jestem pokojem. Korzenie Mojego Imienia też są słowiańskie : Iz, co znaczy – z głębi prarzeczy. Przykładem jest rzeka Izera, dzisiaj w Niemczech, wtedy i później rzeka ludu tylko słowiańskiego. Dawid oznacza - dający wid, czyli światło. ++ Uzupełniaj swą wiedzę prezydencie Dudo bo źle Cię uczyli ( jak i innych Polaków). Sam powiedziałeś, że się uczysz, zatem ucz się. Masoni w Polsce, sługi szatana. Wasz czas w Moim Kraju kończy się. Posłużę się jeszcze wami dla oczyszczenia Polski lecz wasze miejsca w piekle są straszne. Kto szkodzi Polsce będzie bardziej jeszcze męczony niż mieszkaniec innego kraju szkodzący jemu. + Zatem wasze piekielne cierpienia masoni służący szatanowi w Polsce będą jeszcze większe niż masonów we Francji, Niemczech czy innych krajach. Zatem pamiętajcie. Chcecie żyć choćby dla marnego życia ziemskiego i waszych bliskich. Zatem czyńcie tak aby żyć bo kto oddaje się szatanowi nie żyje lecz już jest martwy. + Strzeżcie się. Truliście przez wiele lat Polaków smugami chemtrails. Zatrzymałem to teraz w wielkim stopniu. + Widzicie to. Więc nie wierzgajcie przeciw ościeniowi. Nie chcę was zgładzić. Wy sami idziecie na zagładę. Służcie Polsce. + To ostatni wasz czas. + Amen.
Czyt2021.02.5 23:17
Radzę cytować nowsze opracowania, najlepiej te wydane po II wojnie światowej. A jak na plebanii nie ma- to wypożyczyć i czytać.
Jan Radziszewski2021.01.29 10:57
d-c + Bo także czy nawet, ów pan i bóg grzeszników, nie uwielbia się sam, w bólu, w swoim wiecznym cierpieniu, i nie czerpie z niego swej diabelskiej siły, karmiąc się tym upragnionym w czasie Buntu, Rewolucji w Niebie, złem? Każda Herezja Błąd Kant Kłamstwo, demoniczny CRAFT - Ma swe źródło w piekle i przez ILLUMINATI i Masonerię jest propagowany także, w świecie nam współczesnym, chrześcijańskim. Ta Synagoga Szatana jak ją nazywa Apostoł Ewangelista Jan w księdze Objawienia /Ap 2,9; 3,9) Intronizując Cezara z piekła (J 19,15) nie do NIEBA a do piekła prowadzi swoich członków, ba nie tylko, także tam do tego wiecznego niebytu z Bogiem Miłości chce zaprowadzić wierzących Chrześcijan. Dlatego też z tego powodu Synagoga Szatana ten Antykościół dążąc do globalnej władzy w świecie, nad całym światem, wykorzystują judaszy, zdrajców Wiary św. tzw. „ludzi w ukryciu”, którzy uczą pod płaszczem szerzenia wolności ludzkość grzechu, szerząc: w ich zniewolonych umysłach przez grzech zdrady, indyferentyzm, kult racjonalizmu, pogaństwo, kult bałwochwalczy dla demonów z piekła, oraz propagują odnowione stare błędy, herezje jako tzw. nowe nauki prawd, wiarę Ateizm, w różnych mutacjach jak: ewolucjonizm ateistyczny, dialektyczny, maoizm, praktyczny - kapitalizm, libertynizm, walczą z moralnością, szerząc rozwiązłość i brak poszanowania dla Prawa Bożego a przez Rewolucje, Bunty, Zamachy realizują swój demoniczny plan walki z Bogiem, dążąc do obalenia i zniszczenia Kościoła św. i Państwa Chrześcijańskiego. Tzw. Szerzenie masońskiej idei „dobra ludzkości” oraz ich diabelski, demoniczny koncept „eliminowania obskurantyzmu i uprzedzeń” w praktyce „oznacza ataki na ołtarz i tron”. A celem jest „upadek wszelkich dogmatów i ruina wszystkich Kościołów”. Z masońskiego punkt widzenia, tak zwana „wiedza pozytywna oparta na faktach” tzw. naukowych zmierzać miała jedynie do „wyniesienia siebie samej - ponad pojęcia teologiczne i metafizyczne” równocześnie ta odnowiona filozofia pozytywistyczna uczyniła „z postępu ludzkości rodzaj - religii” Kult pogański, bałwochwalczy dla nowych bogów ludzkości
Jan Radziszewski2021.01.29 10:54
d-c + Dlatego też można zawsze stwierdzić, jak słuszne jest w swej wymowie znane wszystkim Przysłowie; „Kłamstwo ma krótkie nogi” Bo po pewnym czasie, krótszym lub dłuższym, zawsze wyjdzie na jaw istota, sens, rdzeń, tego kłamstwa, czym jest i co nam próbuje wmówić jako tzw. nową prawdę, czym chce nas oszukać, kogo próbuje otumanić, dlaczego chce nas zwieść, jaki ma cel, dlaczego używa takiej metody a nie innej, w czym tkwi przewrotność tez, perfidia tego wmawianego ludziom błędu. Gdy do krystalicznie czystej wody, wsypie się choćby nawet tylko trochę zanieczyszczeń, brudu, zarazków. To czy ona dalej będzie nią, jest nią? Oczywiście, że nie jest już tą wodą, prawdziwie krystalicznie czystą, tj. wolną od zanieczyszczeń, zarazków! + Tak jest i z Prawdą - nawet gdy doda się do niej odrobinę fałszu, kłamstwa. + Przestaje być Prawdą i staje się tak naprawdę kłamstwem, które oszukuje ludzi swą przewrotnością. Dlatego też Kłamstwo - aby tym bardziej skutecznie działać, musi zmieniać się, stale ewoluować, przepoczwarzać, modyfikować, zależnie od okoliczności i czasu w którym działa. Stąd wypływa ta fałszywa Prawda! - Dlatego również coraz to tzw. nowe prawdy, nowe fałszywe Hipotezy, nowe tzw. teorie naukowe, odkrycia, fakty jakoby potwierdzające fałszywe Tezy itp. powstają i na horyzoncie świata pojawiają się. Głoszone przez coraz to nowych Wybrańców zła, coraz to innych. Można powiedzieć nawet, że świat, to arena, scena, dla tzw. Zawodowych Kłamców, - o których mówi się, że kłamstwo, fałsz, z mlekiem matki je wyssali. + A ponieważ Kłamca (J. 8,44) zatrudnia dla swoich demonicznych celów naprawdę mnogo Luda, którego wprost nie można zliczyć, jak też mówi się, także i wielu jest nauczycieli, proroków, głosicieli, popierających jego, wyssane z palca tezy tj. z piekła tezy. + I jak jest, tak jak dzieje się w świecie, także pod ich złym wpływem, tj. jego Proroków, Odkrywców, Medium, Raabe – że wprowadza Zły, ludzi w błąd, kłamie ludziom, tumaniąc i oszukując ich, poszukujących prawdziwej Prawdy ludzi. Tzn. Oszukuje ludzi pragnących z natury swojej, poznać prawdziwą Prawdę, a nie kłamstwa.
Jan Radziszewski2021.01.29 10:52
d-c + Zanim przyszedł na świat, zanim narodził się jego prorok, jego kapłan, jego fałszywy nauczyciel, jego Adept, Medium zła w świecie, on już jemu przygotował odpowiednie dla niego zadania, prace do wykonania w przyszłości, wyznaczył już rolę do zagrania, w jego tj. własnej trupie prestidigitatorów, w jego trupie aktorskiej na scenie, na arenie, tego świata. - Istnieje bytuje, bowiem w wieczności, a nie w czasie tego świata tak jak człowiek, bo swoją szansę na wieczne życie w NIEBIE z powodu zaślepienia, z własnej nie mądrości a głupoty zaprzepaścił .Jest też samą inteligencją - Intelektem Rozumnym, który wiedzie wszystkie Intelekty potępione, duchy zła i nienawiści, nienawidzące tego Drugiego, jak głoszą w czasie Egzorcyzmów opętujące ich demony (tj. Syna), oraz do obmytych w Jego Bożej Krwi tj. chrześcijan. - Do niekończącej się bitwy, walki, wojny, po to, aby wydrzeć ich z Jego Boskich rąk i wprowadzić ich już potem, po zwycięstwie nad nimi, teraz jako niewolników grzechu, do królestwa, króla piekła Yamy, Jamy, aby stali się takimi samymi Obywatelami Piekła, tak jak wszyscy potępieni ludzie do tej pory. Wąż, Lucyfer (Iz. 14,12) nie jest człowiekiem złożonym z ciała i duszy nieśmiertelnej, dlatego zna z wyprzedzeniem przyszłość, wie, kto będzie mu jak niewolnik służył i dlatego też Np. Mord dzieci nienarodzonych, Aborcja nie dotyczy jego niewolników grzechu – na pewno urodzą się szczęśliwie, bez żadnych problemów, jakich doświadczają zawsze te poczęte dzieci, które będą stanowiły wielkie zagrożenie dla jego planów. Bowiem w ten sposób, zawczasu, są usuwane te osoby, które zbawią się, które przyczynią się, do zbawienia innych ludzi, po to, by żyjąc w świecie, nie przeszkodziły mu w jego zamierzeniach, tj. w jego diabelskich planach. (Mt. 2,3 nn.) Dlatego Np. zamiast dobrych dla RP. - Premierów, prezydentów, burmistrzów, komisarzy, posłów, senatorów, ministrów, wojewodów, starostów itp. którzy będą stosowali się do Prawa Bożego, na tych ważnych społecznie stanowiskach, pojawiają się jego ludzie, którzy bardzo gorliwie będą realizowali złe, demoniczne plany
Jan Radziszewski2021.01.29 10:47
d-c + Czy tak nie było Np. gdy M. Luter zaczął głosić swoje fałszywe tezy, lub K. Darwin ogłaszający tę nową naukę, tę nową prawdę o Ewolucji Przyrody, lub K. Marks i F. Engels, lub Lenin, lub Hitler, lub Mao, lub „Świadkowie Jehowy”, także prorocy fałszywego Mistycyzmu Wschodu. Gdy zbyt silne światło oślepi swą mocą oczy w nocy, nie widzi się! Podobnie nie widzi się, gdy kłamstwo zajaśnieje nagle swym fałszywym blaskiem – nowej drogi prawdy i życia. + I tu podobnie ludzie nie spostrzegają, gdy nowa „Gnosis” Węża objawia się, światu, jako prawda, w tym momencie kłamstwa. + I zawsze po jakimś czasie to niezwykle, oślepiające ludzi na początku, światło nowej prawdy blaknie, traci swój dotychczasowy niepowtarzalny blask, ciemnieje i ludzie zaczynają rozumieć, że nie jest to prawdziwa Prawda, nie było to bowiem, jak zawsze jasne światło Boże, Prawda. + Nie może, bowiem kłamstwo - jaśnieć pełnym blaskiem na firmamencie Nieba tak jak „Prawda” - która zawsze jest, zawsze trwa, wiecznie trwa, nie zmieniając się nigdy, bo Bóg ją ogłosił, który jest Prawdą, Drogą i Życiem. (J. 14,6) Podobne jest to nowe Kłamstwo „Węża” (Rdz. 3,1 nn.), do słynnych tez o Ewolucji, o przepoczwarzaniu się samoistnym stworzeń dziejącym się w przyrodzie, pod wpływem przypadkowych zmian. Samoistnym przepoczwarzaniu się natury na ziemi, aż do człowieka. + Tym kłamstwie o ubóstwieniu Przyrody. Czynienie z niej Pana Boga. Należy jednak pamiętać, że zawsze pojawiające się w świecie nowe „Gnosis” jej przemiany, przepoczwarzania się, nie są przypadkowe, jak byśmy myśleli, nie dzieją się wg reguł przypadku, losu. Bowiem one są celowe, umyślne, ta ewolucja kłamstwa jest wcześniej zaplanowana, z wyprzedzeniem i z wielką precyzją przez Lucyfera, Ojca kłamstwa. (J. 8,44)
Czyt2021.02.5 23:20
Masz rację świat został stworzony 6000 lat temu i od tamtego czasu nic się nie zmieniło. Czytać nowsze opracowania- stare oddać na makulaturę- zrobić na plebanii porządek.
Jan Radziszewski2021.01.29 10:46
d-c + Czy apostoł św. Paweł nie ostrzega nas wierzących: „Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie.” (Kol. 2,8) Bo czym są te tzw. „żywioły świata” jak nie bogowie –demony tj. diabły, buntownicy. Jeżeli postawi się pytanie, dlaczego tak mnogo różnego rodzaju kłamstwa, różnych fałszywych religii i różnych złych „Ideologii”, tj. różnych herezji i błędów, fałszywych nauk? + Mówiąc wprost; jasno, - Tylko Ewangelia Dobra Nowina o Zbawieniu tj. „Prawda” którą objawia „Słowo Wcielone” Jezus Chrystus jest jedną Prawdą, niezmienną, trwałą, wieczną. Bo Bóg jest Prawdą, a wszystko, co nie jest z tą Bożą Prawdą zgodne - jest Kłamstwem Herezją, Błędem i Buntem jest tym „Gnosis” Węża, Kłamcy i ojca kłamstwa (J. 8,44) zatrutym owocem pychy - śmiertelną trucizną - jadem „Węża” (Rdz. 3,1 nn.) Który o śmierć przyprawia tych którzy wierzą Wężowi tj. Ojcu Kłamstwa! + Tak mówi do św. Teresy z Avila Pan nasz mówiąc o Bożej Prawdzie - „Czy wiesz co to znaczy kochać Mię w Prawdzie? Znaczy to: rozumieć, że wszystko, cokolwiek Mnie się nie podoba, jest kłamstwem” 78. / Bo Kłamstwo, żeby udawać prawdziwą Prawdę, musi nakładać maskę Prawdy, aby nie ujawnić swej prawdziwej, demonicznej natury. + Po to nakłada maskę Prawdy, aby trwać ukrywając swą prawdziwą naturę Herezji, to, że jest tą fałszywą namiastka, złudzeniem, mirażem, iluzją, omamem, ułudą. Dlatego musi aby nie ujawniać swej demonicznej prawdziwej natury też ewoluować, musi ulegać ciągłym zmianom, przepoczwarzać się, zmieniać swą naturę, by oślepiać umysły i wolę ludzi swym tzw. chwilowym blaskiem, jakoby tej naprawdę nieznanej wcześniej ludziom prawdy, a okrytej dopiero teraz.
Jan Radziszewski2021.01.29 10:44
d-c + Zarówno odejście duchownych od pierwotnej gorliwości ewangelicznej, jak i przebywanie Wikariusza Chrystusowego z dala od stolicy Piotrowej - rodziło zgorszenia i załamywało wiarę w Kościele św. Sprawy te nie dawały Katarzynie spokoju. + Po powrocie do Włoch, czynnie zaangażowała się w godzenie skłóconych stron i starania o sprowadzenie papieża do Rzymu. Liczne listy, które dyktowała sekretarzom, by posyłać je potem do władz miejskich, wodzów. monarchów (wśród których można wymienić Elżbietę Łokietkównę i jej syna Ludwika Andegaweńskiego króla Wągier i Polski). Czy do papieży, świadczą o jej żarliwej gorliwości działania w celu osiągnięcia wielkiego dobra, tj. pokoju społecznego dla wierzących w Pana naszego Jezusa Chrystusa! + Postawmy tu pyt. Ku komu kierują swe „occhio del intelletto - oko intelektu”, tzw. Feministki ku Panu Bogu i Jego Prawu czy raczej słuchają pod wpływem Astorath, Szatana, Bestii z lądu /Ap. 13,11 nn) Belzebuba, Węża lewiatana, I - Bestii z morza /Ap. 13,1 -10) będącego poddanemu, Lucyfera, Węża, Dinozaura- Czerwonego Smoka /Iz 14,12-15; Rdz. 3,1 nn; Ap. 12,3 nn,) tj. ku diabłom, tj. demonom z piekła? I należy pamiętać, że pierwszy Samobójca i Morderca zarazem tj. Lucyfer zawsze gorliwie, nawet można powiedzieć, że z wielką żarliwością i zaangażowaniem, popiera swoich naśladowców, w podobnych mu złych czynach, dziełach nieprawości. Dlatego potem, po wyroku Pańskim wynagrodzi ich gorliwą służbę, w otchłaniach piekła. „Feminizm” podobnie jak takie ruchy społeczne, w dziejach świata jak znany nam - wszystkim Marksizm, Leninizm, Hitleryzm, Darwinizm, Faszyzm, Socjalizm, Kapitalizm, Liberalizm, Komunizm, Nazizm, Bolszewizm, Panturkizm, Panturanizm, Maoizm, ect. jako ruch do wolności i prawa kobiet Women do własnego ciała, od zniewolenia przez Men, dzieci itp. Podobnie jw. jakoby też społeczny, tym razem kobiet - Women jest Ideologią z piekła rodem i do otchłani piekła króla Yamy zniewolone i opętane, przez diabły, demony Women zaprowadzi.
Jan Radziszewski2021.01.29 10:41
d-c + Autorka Dialogu posługuje się barwnymi obrazami, by tym silniej zachwycić. Chrystus jest dla niej mostem, wolna wola sztyletem, którym diabeł może się posłużyć, by nas zabić, posłuszeństwo kluczem otwierającym niebo, uczucia instrumentami, które zachwycają swą muzyką. Przyjmowanie Eucharystii porównuje Katarzyna do palącej się świecy. Im większe pragnienie tym większy płomień. .Jak refren pojawia się w jej dziele wyrażenie ansietato desiderio - płomienne pragnienie. Całe życie św. Katarzyny było nieustannym płomiennym wypatrywaniem Boga, i to od wczesnego dzieciństwa. Urodziła się w 1347 roku jako dwudzieste trzecie dziecko w rodzinie sieneńskiego farbiarza, Giacomo Benincasy. Nie otrzymała żadnego wykształcenia. Nigdy nie nauczyła się porządnie czytać i pisać. Nie potrafiła zrozumieć sensu alfabetu. Chwytała słowa w całości, nie umiejąc rozróżnić liter, z których słowo było złożone. Wczesne odkrycie powołania pchnęło ją, pomimo oporu rodziny, do wstąpienia do III Zakonu św. Dominika + Jako mantellata mieszkała nadal w domu oddając się surowej pokucie i modlitwie. Miłość do Boga zrodziła miłość do bliźnich. Widziano więc św. Katarzynę jak opiekowała się chorymi, zwłaszcza podczas epidemii. Jej dziewczęcy czar, porywająca osobowość oraz zdolności widzenia rzeczywistości oczami Bożymi uczyniły z niej idealną pośredniczkę w konfliktach i sporach. Godząc najpierw skłócone rody Sieny, następnie partie polityczne, znalazła się w centrum trudnych konfliktów miast włoskich buntujących się przeciwko zarządzeniom legatów papieskich, którzy nie zawsze z roztropnością reprezentowali w państwie kościelnym władzę odległego papieża, Francuza, rezydującego wówczas,, w Awinionie. Napięcia polityczne, bunty antypapieskie, wojny, w których obie strony, tzn. zarówno wojsko papieskie jak i zbuntowanych, dopuszczały się okrucieństw, doprowadziły lud do stanu rozpaczy, że dopiero wysłanie przez Florencję Katarzyny jako pośredniczki Awinionu, wydało się jedynym rozwiązaniem. Jej misja nie przyniosła bezpośrednich rezultatów. Wojna zbuntowanych miast trwała nadal. Ale pobyt w Awinionie dał okazję Katarzynie do spotkania z papieżem, któremu mogła polecić sprawy najbardziej leżące na sercu: konieczność reformy Kościoła, powrotu papieża do Rzymu.
Jan Radziszewski2021.01.29 10:38
d-c + + Inaczej pisał św. Tomasz z Akwinu, św. Jan od Krzyża czy Jan od św. Tomasza. Opisując działanie Łaski w głębi ludzkiej duszy, określili dokładną mapę, aż denerwującą w swej dokładności, precyzując ściśle poszczególne cnoty, ich wzajemną zależność, ich związek z darami Ducha Świętego, charyzmatami i błogosławieństwami. Gdzie kobiety opisowo ujmowały zbliżanie się do Boga Np. św. Katarzyna pisała o wspinaniu się na stopnie mostu, jakim jest Chrystus, a reformatorka Karmelu opisywała wędrówkę po komnatach twierdzy wewnętrznej wiodącą do środka pałacu, gdzie mieszka Król. + Tam mężczyźni omawiali dary Ducha Świętego. Do tej samej Bożej rzeczywistości można się zbliżać przez Ratio i przez Intellectus. I jedno, i drugie jest potrzebne. Bo do modlitwy trzeba złożyć razem delikatną dłoń kobiecą i silną rękę mężczyzny. + Bo Kobiety potrzebują, by ująć w karby ich zbliżanie się do Boga, by pokierować nimi, by rozeznać granicę między autentycznym poddaniem się natchnieniom Ducha Świętego, a niezdrowymi emocjami. Dlatego kobieta nie może być spowiednikiem. + Mężczyźnie natomiast trzeba pomóc, by rozwinął Intellectus. To właśnie kobieta może ukazać mężczyźnie, jak się Bogiem zachwycić, to ona może go pociągnąć do głębszej modlitwy, wyrobić w nim wrażliwość religijną i otworzyć przed nim perspektywy, na które dotychczas był ślepy. Potrzebujemy zatem i mistyków, i teologów mistyki. Dopiero synteza tych dwóch sposobów doznawania rzeczywistości daje - pełnię otwarcia się na Boga. I tak Np. Na tym tle ukazuje się wielkość św. Katarzyny z Sieny. + Pod wpływem swych spowiedników posługiwała się ścisłą terminologią teologiczną. + Dostrzega się w jej dziele echa nauki augustyńskiej i tomistycznej. I chociaż nie brakuje tu solidnej teologii, to jednak „Dialog” nie jest traktatem naukowym, ale osobistą rozmową z Tym, który jest Prawdą przedwieczną. Ku Niemu kierowała nieustannie Katarzyna swe occhio del intelletto - oko intelektu, by zachwycać się miłosierdziem Bożym, które się objawiło w Stworzeniu i Odkupieniu, w Chrystusie, w Jego Wcieleniu i Męce, oraz w Kościele, który jest żywym ciałem Pana, rozdzielającym dar Jego Najświętszej Krwi w Sakramentach św..
Czyt2021.02.5 23:14
Nie kopiuj tyle, bo się zdradzasz kim jesteś.
Jan Radziszewski2021.01.29 10:37
G Intellectus et ratio - Mądrość czy głupota Feminizmu “Men reason about things. Women jump to conclusions, and on the whole they are right.” - „Mężczyźni rozumują. + Kobiety wprost sięgają do wniosku, i zazwyczaj mają rację". + Ta maksyma angielska, denerwująca zbyt gorące feministki, ujmuje jednak różnicę pomiędzy „męskim" i „kobiecym" wymiarem ludzkiego umysłu. Umysł mężczyzny, aby zrozumieć, musi niejako ująć przedmiot i rozważyć go z każdej strony. + Jest podobny do męskiej dłoni, silnej i przeznaczonej do tego, by właśnie przedmiot chwycić. + Umysł kobiety jest natomiast bardziej intuicyjny, nastawiony na wyczuwanie rzeczywistości. + Podobny jest do dłoni kobiecej, drobnej, delikatnej, ale za to wrażliwej. Klasycy określali ten męski wymiar umysłu terminem „Ratio”! A kobiecy „Intellectus”. To właśnie Intellectus dostarcza bezpośredniego doznania rzeczywistości; dzięki niemu jest możliwa kontemplacja filozoficzna, metafizyczny zachwyt nad bytem. Poprzez Intellectus dokonują się najwyższe przeżycia religijne. + Chrześcijańska Mistyka opiera się na głębszym fundamencie niż emocje, choć zachwyt nad Bogiem odbija się również echem w uczuciach. + Ale spotkanie z Bogiem nie zamyka się w doznaniach uczuciowych. Może się ono niekiedy rzeczywiście dokonać na poziomie Intellectus, bez żadnego poruszenia uczuciowego. + Tylko dzięki temu, co się dokonuje w wymiarze Intellectus, jest możliwa refleksja teologiczna nad mistyką - refleksja, która dokonuje się już w wymiarze Ratio. Ratio jest służebne wobec Intellectus, gdyż Intellectus dostarcza materiału, który dopiero potem Ratio może próbować „uchwycić". Gdy sięgniemy do spuścizny mistyków, ciekawe jest porównanie dzieł pisanych przez mężczyzn i kobiety. + Kobiety, czy to św. Katarzyna ze Sieny, czy św. Teresa z Avila, czy Faustyna Kowalska przelewały na papier swój zachwyt nad Bożą rzeczywistością. + Opis tego, co się dokonuje w ludzkiej duszy, gdy podda się Bożemu działaniu, w ich ujęciu staje się bardziej zachętą niż traktatem teologicznym. +
Marek2021.01.29 10:15
jak można myśleć że używając takiego języka można coś osiągnąć.Zal mi rodziców tych dzieci które sa rozpoznane przez sąsiadów.Poklask z uśmieszkiem.I przestroga..synu lub córko wiesz z tymi to lepiej się nie zadawaj to patologia.
o ...2021.01.29 9:24
... przez myśl nam nie przeszło, aby zamiatać wasze ci_pki pod dywa ... przeciwnie, na dywanie jest całkiem fajnie ...
luk2021.01.29 10:28
Takie to do stodoły i na siano a nie na dywany i salony
niezdecydowany(a)2021.01.29 9:09
... nie wiem czy jestem kobietą, ale wiem, że mam macice ... i nie zawaham się jej użyć ... tak że no! ... tego ...
klawisz2021.01.29 10:04
a mózg masz? chyba nie
Anonim2021.01.29 8:45
Feministki kiedyś: ej, my tez jesteśmy mądre, inteligentne i mamy talenty. Feministki dziś, kiedy już doceniono mądrość, inteligencje i talenty: mamy c**ę!
Aga2021.01.29 9:26
Muszę się z Tobą zgodzić. Kiedy skupimy się na prawdziwych założeniach feminizmu to myślę, że wszyscy byśmy się z nim zgodzili. Chodzi bowiem o równość płci, o dostrzeganie różnic ale nie dyskryminowanie, ani nie narzucanie ani zabranianie niczego żadnej ze stron. Moim zdaniem feminizm ma w ogóle bardzo niefortunną nazwę - powinien się nazywać humanizm.
piekielne czeluście2021.01.29 8:41
czerwonych macic się otwarły - oj będzie wycie i pierdzenie, aby ślad zostawić