01.03.16, 17:30Fot. telewizjarepublika.pl

Zasłużeni dla niepodległości RP odznaczeni przez Dudę

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominacje oficerskie oraz odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz w pielęgnowaniu pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

Prezydent RP wręczył nominację na stopień generała brygady pułkownikowi niepodlegającemu obowiązkowi służby wojskowej Janowi Podhorskiemu.

Andrzej Duda przekazał również na ręce przedstawicieli rodzin pośmiertne akty mianowania na pierwszy stopień oficerski podporucznika Żołnierzy Wyklętych. Na pierwszy stopień oficerski podporucznika pośmiertnie mianowani zostali:

szer. Bolesław BUDELEWSKI –- żołnierz Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, skazany na karę śmierci w 1948 r.;

szer. Zygfryd KULIŃSKI – żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, skazany w 1949 r. na karę śmierci;

sierż. Józef ŁUKASZEWICZ – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, skazany w 1949 r., na karę śmierci;

plut. pchor. Roman Henryk PAWŁOWSKI – żołnierz Armii Krajowej, kurier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, skazany w 1949 r. na karę śmierci;

st. sierż. Adam GAJDEK – żołnierz Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, skazany w 1948 r. na karę śmierci;

szer. Karol RAKOCZY – żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych, skazany w 1949 r. na karę śmierci;

szer. Bolesław CZĘŚCIK – żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, skazany w 1951 r., na karę śmierci;

szer. Marian KACZMAREK – kurier emigracyjnego ośrodka wywiadowczego w Barkhausen, skazany w 1952 r., na karę śmierci;

szer. Stanisław KUTRYB – żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, skazany w 1949 r., na karę śmierci.

Odznaczeni zostali:

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie: Tadeusz DANILEWICZ – pseudonimy: „Kuba”, „Kossak”, „Doman”, „Łoziński”, żołnierz kampanii wrześniowej 1939 r., uczestnik Powstania Warszawskiego, Komendant Główny Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

pośmiertnie: Władysław ZARZYCKI – współpracownik Hieronima Dekutowskiego "Zapory" oraz Zdzisława Brońskiego "Uskoka". Jego gospodarstwo było jedną z najbardziej zaufanych kwater. W nocy z 2 na 3 kwietnia 1949 r. grupa operacyjna UB, MO i KBW, otoczyła gospodarstwo Państwa Zarzyckich. Władysław Zarzycki został skazany na 15 lat więzienia. Zwolniony w 1954 r.

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Aleksander CZARNOWSKI – żołnierz Ruchu Oporu Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Od stycznia 1946 r. do stycznia 1947 r. walczył w oddziale Edmunda Pawłowskiego ps. Sęp”, działającym na pograniczu Mazowsza i Podlasia.

Andrzej KAMIENIARZ – żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej więziony w latach 1952-1957;

Zbigniew TUSZEWSKI – Żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, aresztowany 20 lipca 1945 r., i skazany na 6 lat więzienia. Zwolniony w 1946 r.

pośmiertnie: Tadeusz KRAWCZYK – uczestnik Wojny Obronnej 1939 r., żołnierz Armii Krajowej a następnie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, zginął 15 czerwca 1946 r. pod Zwoleniem;

KRZYŻEM Z MIECZAMI ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

Edward GRYSZKA – żołnierz Armii Krajowej, uczestnik akcji na posterunek Milicji Obywatelskiej w Irządzach, represjonowany w okresie powojennym.

KRZYŻEM ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

Genowefa ALEKSANDER – członek Narodowych Sił Zbrojnych, Aresztowana przez Urząd Bezpieczeństwa w marcu 1949 r.. W 1950 r. skazana na 2 lata więzienia;

Kazimierz CIMOCHOWICZ – żołnierz Armii Krajowej, Ruchu Oporu Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość gdzie pełnił funkcję łącznika mjr. Aleksandra Rybnika „Jerzego”;

Barbara DZIAKOWSKA – członek Narodowych Sił Zbrojnych, Została aresztowana w marcu 1949 r i skazana na 5 lat więzienia;

Jan FIDZIŃSKI – członek Narodowej Organizacji Wojskowej w latach 1947-1949, aresztowany w 1949 r., i skazany na 8 lat więzienia. Zwolniony w 1954 r.;

Janusz KAMOCKI – żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej/Armii Krajowej oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego;

Halina LEONOWICZ-RADŁOWSKA – członek Armii Krajowej, NIE, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Aresztowana w sierpniu 1946 r. i skazana na 5 lat więzienia. Zwolniona w 1947 r., na mocy amnestii;

Kazimierz PAJERSKI – członek Ruchu Oporu Armii Krajowej i Polskiej Organizacji Wojskowej. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 14 września 1950 r. na 2 lata więzienia. Zwolniony w 1952 r.;

Alfred SAMBOR – żołnierz Korpusu Bezpieczeństwa Armii Krajowej, aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa w październiku 1945 r. Zwolniony w listopadzie tego roku. Zagrożony ponownym aresztowaniem ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem w Bytomiu i Wrocławiu;

Emil WAŁĘGA – Członek Armii Krajowej oraz NIE. Aresztowany w 1946 r. w Gorlicach, przesłuchiwany przez 18 miesięcy. Po wypuszczeniu na wolność wstąpił do Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość;

Jan ZADĘCKI – żołnierz Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość;

pośmiertnie: Nikodem NOWAKOWSKI – członek Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej, aresztowany w latach 1944-1945.

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Arkadiusz GOŁĘBIEWSKI – za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski.

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Tadeusz PŁUŻAŃSKI – za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski.

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Mariusz BECHTA

Rafał DRABIK

Dariusz IWANECZKO

Krzysztof KACZMARSKI

Andrzej ROMANIAK

Rafał SIERCHUŁA

Dariusz SYRNICKI

Bartosz TOMCZAK

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Leszek GLINIECKI

Andrzej GÓRSKI

Marcin MAŚLANKA

Grzegorz SUL

Ponadto, Prezydent RP wręczył nominacje na stopień generała brygady:
pułkownikowi Jarosławowi Kraszewskiemu, pułkownikowi Krzysztofowi Królowi. W/w Generałowie otrzymali także z rąk Ministra Obrony Narodowej „Buzdygany Honorowe”.

Osoby odbierające nominacje i odznaczenia państwowe otrzymały z rąk prezydenta publikację Ostatni Komendanci Ostatni Żołnierze 1951-1963.

ds/telewizjarepublika.pl