13.07.20, 17:30Fot. via: Pixabay

Jak będzie wyglądał koniec świata? Objawienia ks. Gobbiego

O włoskim wizjonerze, Stefano Gobbim, nie mówi się zbyt wiele w oficjalnym nurcie. Bardzo dużo o jego objawieniach mówi przede wszystkim ks. Piotr Glas, a założony przez włoskiego duchownego Kapłański Ruch Maryjny w Polsce robi wszystko, by popularyzować jego przesłanie. Tymczasem Matka Boża, która objawiała się ks. Gobbiemu, konkretnie mówiła do niego o tym, jak rozpoznamy nadejście czasów ostatecznych.

Ks. Stefano Gobbi doświadczał objawień przez kilkadziesiąt lat. Jak czytamy w jego pierwszej polskiej biografii „Ksiądz Stefano Gobbi. Sekretarz Maryi”, pozostawał on w bliskiej relacji z Maryją. Objawienia te skrupulatnie spisywał. Wydano je w słynnej książce „Do kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”, która posiada imprimatur Kościoła.

Co takiego mówiła Maryja do ks. Gobbiego? Przede wszystkim wskazywała, na niebezpieczeństwa, jakie grożą światu. Mówiła o zamęcie i niebezpieczeństwie, w jakim znajdzie się Kościół. Zapowiadała, że koniec świata może nadjeść wkrótce i wzywała do pokuty oraz modlitwy.

Jednym z najbardziej porażającym wyznań Maryi jest objawienie 5 znaków końca czasów. Co to za znaki?

  1. Rozszerzanie się błędów, prowadzących do utraty wiary i odstępstwa.

„Błędy te rozszerzają fałszywi nauczyciele, słynni teolodzy, którzy nie nauczają już prawdy Ewangelii, lecz głoszą zgubne herezje – oparte na błędnym i ludzkim rozumowaniu. Z powodu tego głoszenia błędów gubi się prawdziwa wiara i rozszerza się wszędzie wielkie odstępstwo. «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą.» «Dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo.» «Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą.»”.

  •  Wybuch wojen i walki bratobójcze. Doprowadzą one do szczytu przemoc i nienawiść, a miłość – do powszechnego wystygnięcia. Będą się też mnożyć katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi.

«Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać… Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. …ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony»

  •  Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostaną wierni Jezusowi oraz Jego Ewangelii i będą niewzruszenie trwać w prawdziwej wierze. Ewangelia będzie jednak głoszona we wszystkich częściach świata.

„Pomyślcie, najmilsi synowie, o wielkich prześladowaniach, którym poddany jest Kościół, oraz o apostolskiej gorliwości ostatnich Papieży – przede wszystkim Mojego Papieża Jana Pawła II, głoszącego Ewangelię wszystkim narodom ziemi.

«Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić (…). A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.»”

  •  Czwarty znak to straszne świętokradztwo dokonane przez tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy przez Antychrysta. Wejdzie on do Świętej Świątyni Bożej i zasiądzie na swoim tronie, każąc siebie adorować jako Boga.

„«…objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć… Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości…»

«…ujrzycie ‘ohydę spustoszenia’, o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte – kto czyta, niech rozumie».

Najmilsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ohyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela: «Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. A od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.»”

Msza Święta jest codzienną ofiarą – ofiarą czystą składaną Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu aż do zachodu słońca. Ofiara Mszy Świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii.

Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że Msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą – to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie Swojej Ostatniej Wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie Mszy Świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez Antychrysta. Trwać to będzie około trzy i pół roku, to znaczy tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

  • Ostatni znak stanowią nadzwyczajne znaki, które pojawią się na niebie.

„«… słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.»

Cud słońca – dokonany w Fatimie w czasie Mojego ostatniego objawienia się – wskazuje, że weszliście obecnie w czasy, w których spełniają się wydarzenia przygotowujące was na powrót Jezusa w chwale.

«Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.»”.

Wiele z tych znaków możemy obserwować współcześnie. I choć niektórzy bagatelizują proroctwa ks. Gobbiego, to przekaz, jaki otrzymał, wiele rozjaśnia w trwającym współcześnie zamęcie. Wydaje się, że ks. Gobbi otrzymał dar proroctwa, wszak na spisanych przez niego objawieniach można dostrzec opis współczesnych czasów, pełnych niepokoju, także w Kościele. Przeczytaj pierwszą polską biografię ks. Gobbiego

Tekst powstał na podstawie książki „Ks. Stefano Gobbi. Sekretarz Matki Bożej”. Książkę znajdziesz tutaj:http://bit.ly/2YJWr3m

 źródło: twojawalkaduchowa.pl

Komentarze

Anonim2020.07.14 10:14
Super temat ZASTĘPCZY . Min. Szumowski wkółko straszy ZARAZĄ a prezbiter z "katolickiej" [?] Anglii P. Glas i różne ruchy kościelne straszą KOŃCEM ŚWIATA reklamując OBJAWIENIA nie przyjęte przez Kościół i książki religijne nie posiadające IMPRIMATUR. No cóż w obu przypadkach , liczą się pieniądze czyli cel. A środki do celu muszą byc skuteczne . Ciekawość i STRACH to najpewniejszy spsób. W szczególe : Jak x. Glas może opowiadać o objawieniach skoro jest POSOBOROWYM księdzem w ewoluującym , ekumenicznym , sprotestantyzowanym kościele chrześcijan J.P.II otwartym na zmiany i kolorową różnorodność. Czyżby też miał jakieś osobiste objawienia ? Kto wie może też napisze książkę. A co na to jego przełożony angielski Biskup ? .
katolik2020.07.14 9:30
Kolejny ksiądz zwiedziony przez Szatana. Ludzie! Wracajcie do Kościoła i czcijcie Jezusa.
ktoś2020.07.14 8:07
Koniec świata będzie wyglądał tak, że biskupi będą skakać z okien kurii a tłum będzie ich gnał po ulicy. Na Żoliborzu zatka się kanalizacja.
Anonim2020.07.13 21:55
Wiele rzeczy już się dokonało, a koronawirus spowodował sprotestantyzowanie Mszy św. Przyjdź, Panie Jezu.
Anonim2020.07.13 18:05
Ale zanim objawi się Antychryst musi być Fałszywy Prorok. I on już jest - Bergoglio.
katolik2020.07.14 7:23
a nie czerwononosy Lenga, który z ruskim akcentem chce pouczać polskich i dumnych Katolików?
Czy to już piątek?2020.07.13 17:44
j.w.
Szmondaku, zastanów się nad resztą życia,2020.07.13 17:54
masz 80 lat, byłeś "celebryta naukowym" w PRL-u mając karierę zapewniona legitymacją PZPR-u, teraz zalatujesz sosnową jesionką i zupełnie straciłeś poczucie własnej godności produkując się tu. Pozostaje ci tylko przedstawić się. Ale się pękasz m.in. o kolegów redakcyjnych z "polityki". Adaś Szostkiewicz obciągnie każdego druta za free trip do duchowej ojczyzny, Izraela, a w doope weźmie za wyjazd do USA, Jasiu Hartman, podobnie jak wyjątkowa koorva żydowska.
A czy ten twój "Jezus" też przypadkiem2020.07.13 17:58
nie był obrzezany?
He was,2020.07.13 18:07
so?
Anonim2020.07.13 18:04
Oni już mają tak zrypane pod kopułką, że zupełnie nie kontrolują tego co wydalają z siebie. Czy to górą czy dołem.
Stowarzyszenie Żydów-Pedofilów Loża Polin2020.07.13 17:40
My Żydzi-pedofile, a jak wiadomo, pedofilia występuje w 100-tu % posród nas rabinów-HOMOSEKSUALISTÓW, głosowaliśmy jak to my HOMOSEKSUALIŚCI, na wygląd i atrakcyjność seksualną kandydata. Trzaska jest ZANIEDBANY!
katolicka kretynizacja polski ✡️🇵🇱✡️2020.07.13 17:41
Jestem starym hooyem żydowskim, należę do B'nai B'rith - Loża Izrael i nienawidzę polaczków-katoli. Jak każdy szanujacy się gudłaj uratowany przez katoli. L' chaim!✡️
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.07.13 17:38
O praworządności w kampanii było niewiele. Ale A.Duda o niej nie zapomniał. Dochodzą głosy, że będzie ją dalej niszczył. Pod topór mają iść immunitety sędziów oraz dotychczasowa struktura sądownictwa. W skrócie PiS szykuje kolejną polityczną czystkę w sądach.
Cool2020.07.13 19:34
żeby coś można było zniszczyć, to to coś, musiałoby najpierw zaistnieć!!!
AAdam2020.07.13 21:06
A dużo ci płacą?